Acasă Etichete Smerenia

Etichetă: smerenia

Libertatea este prietenă cu îndoiala

Libertatea este prietenă cu îndoiala ,,Nu locul îl mântuiește pe om, ci libera lui voie. Adam, strămoșul nostru, a căzut chiar din rai, iar dreptul...

Omul egoist

Omul egoist este omul care vrea doar lui să-i fie bine, care vrea ca dorinţele lui să fie litere de lege pentru cei din...

Patriarhul Pavel al Serbiei – Ziceri de folos

Povete duhovnicesti de la Patriarhul Pavel “Fără a ține seama de cum se poartă alții, noi trebuie să rămânem pe această cale a Evangheliei… Cu...

Ce ar face acum Hristos în locul meu?

 Crestinul in spatiul Invierii Crestinul - ,,Când pășim atenți în spațiul iubirii cu Mântuitorul Iisus Hristos ne îmbogățim, ne învăluie o armonie sensibilă și luminoasă,...

Să iubim, fiindcă suntem iubiți de Dumnezeu

În sfârșit, fiți toți într-un gând, împreună-pătimitori, iubitori de frați, milostivi, smeriți... (I Petru 3, 8) Toate îndemnurile acestea pot fi cuprinse într-unul singur, pe...

Este necesară spovedania?

Spovedania cea bună este primul element al pocăinţei Spovedania cea bună- În parabola fiului risipitor vedem marea ei însemnătate când citim: „Sculându-mă, mă voi duce...

Să vă rugați lui Dumnezeu cu mâinile deschise

Să vă rugați lui Dumnezeu cu mâinile deschise Să vă rugați lui Dumnezeu -Aceasta este taina sfinților. Îndată ce-și întindeau mâinile, îi cerceta harul dumnezeiesc....

Părintele Nicolae Steinhardt despre Maica Domnului

Maica oropsiților - Maica Domnului Maica oropsiților -Pe Maica Domnului a o da la o parte este curată aberaţie şi ciudăţenie cum mai greu de...

Pocăința adevărată va aduce sfințirea

Nu există lucru mai înalt decât ceea ce se cheamă pocăință și spovedanie. Această taină este darul iubirii lui Dumnezeu către om. În acest...

Unde e Dumnezeu, acolo e fericirea

Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui (Mt. 6, 33). Potrivit acestei porunci a lui Dumnezeu, şi acum vreau să vă vorbesc despre...

Învățați-i pe copii să ceară ajutorul lui Dumnezeu

Medicamentul și marele secret pentru creșterea copiilor este smerenia. Încrederea in Dumnezeu dă o singură absolută. Dumnezeu este totul. Nu poate nimeni să spună...

Smerenia și dragostea sunt o virtute întreagă

Și vrea bunul Dumnezeu să ridice sufletele cu aceste două virtuți - smerenia și dragostea. Ele nu se pot despărți, dacă am smerenie am...

Și păgânii se iubesc, dar nu-i adevărata credință

-Părinte, cum să deosebim dragostea și mila duhovnicească de cele din lume? -Mila și dragostea sunt de mai multe feluri. Prima este mila duvonicească și...

Duhul Sfânt se lasă simțit pe urma nerăutății

Mândria este a oamenilor bolnavi. Nimic nu face pe Duhul Sfânt a se sălășlui în inima cuiva, decât a trece cu vederea neajunsurile altora....

În smerenie vezi numai mila lui Dumnezeu

Cei care au ispite trupești să se culce cu stomacul cât mai gol. Și dacă nu pot plânge, nu se pot nevoi, golurile pe...

Viaţa Cuviosului Părintelui nostru Iacob Pustnicul

Iacob Pustnicul a devenit, in lumea crestina, cunoscut datorita smereniei sale. Smerenia se face oamenilor ce iubesc pe Dumnezeu pricinuitoare de multe bunătăţi folositoare de...

”Înţelepciunea şi cunoaşterea şi puterea… dragostea le cuprinde pe toate”

Când am revenit aci întâia dată, am băgat de seamă că suntem mulţi cei ce ne adunăm acì, dar niciodată nu putem şti care...

Ce trebuie să cerem lui Dumnezeu în rugăciunile noastre?

-Ce trebuie să cerem lui Dumnezeu în rugăciunile noastre? Pentru ce oamenii cer lucruri netrebnice? -Să-I cerem sănătate trupească și sufletească. Să-I cerem luminarea minții...

”Trăim într-o epocă foarte primejduită și de aceea trebuie să fim...

- Dacă puteți să dați o definiție a smereniei pentru un tânăr... Și care sunt metodele pentru a ajunge la smerenie? - Definiția smereniei este...

Smerenia cu înțelepciunea formează un om complet

Sunt unii care-s slabi cu mintea, și dacă se forțează peste măsură, se pot vătăma. Unii care iau o priveghere peste puterea lor pot...

Cum se poate practica smerenia în căsătorie?

-Cum se poate practica smerenia în căsătorie? - Foarte ușor. În primul rând, soțul și soția să fie cuviincioși unul fată de altul, să nu...

Arma cea mai puternică împotriva diavolului

Zis-a avva Antonie cel Mare: „Am văzut toate cursele vrăjmașului întinse pe pământ și suspinând am zis: Oare cine poate să le treacă pe...

Înlocuiește îngâmfarea cu smerenia autentică

În Geneza, tentaţia originală de a păcătui a fost prezentată de diavolul, care căzuse el însuşi din înalta sa poziţie. Era vorba despre mandrie. Două...

„Nimica sunt, nimica pot, nimica am”

Până la urmă, tot smerenia este vârful tuturor virtuților. Dacă cineva are fapte bune și n-are smerenie, se răstoarnă din căruță; este în primejdie....

Mândria e a oamenilor bolnavi

Când Raza Duhului Sfânt a străbătut prin inima cuiva, acel suflet nu are altceva de făcut decât să plângă, și nu se mai poate...

Sufletul rămâne o mare Taină

''Putem pierde orice, afară de suflet, căci dacă ne rămâne acesta încă n-am pierdut nimic''. Suntem  atenți cu adevărat la dorurile sufletului? ''Ce-i folosește omului să...

Îi putem vedea pe ceilalți mai buni? Îi putem ierta?

- Cei care nu plâng sunt trufași? Mândri? - Măcar mâhnire să aibă... - Ori pocăință, ori mândrie! Astea laolaltă nu fac casă. - Nu..., uite...

Ce este smerenia? Cum o putem dobândi? Cum se poate păstra?

Mândria si smerenia Cum putem abandona mândria si a ne pastra smerenia? - Păi, eu cred că deja ai toate şansele să-ţi păstrezi smerenia. Dacă...

Rugăciunea credinței

„Adevăr vă grăiesc: Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: Mută-te de aici acolo! , și se va...

Cu smerenia şi tăcerea potolim mânia

- Gheronda cum poate cineva să-şi potolească mânia? -Mânia o potolim cu smerenia şi cu tăcerea. De ce spunem că şarpele este înţelept? Deşi are...

Pe omul smerit, Dumnezeu îl iubește

Sfântul Isaac Sirul spune: „Nimeni nu îl urăște pe cel smerit, nu îl vatămă prin cuvânt, nu-l disprețuiește; toți îl iubesc, pentru că și...

Icoana lui Dumnezeu – Predica întâi din Sfânta Duminică a Ortodoxiei...

Astăzi este Sfânta Duminică a Ortodoxiei, Sfânta Duminică a slavei omului... Astăzi Biserica Ortodoxă ne descoperă întreaga taină a omului. Ce este omul, cine...

Ce este îndumnezeirea?

Părinţii cei duhovniceşti, vorbind despre apropierea omului de Dumnezeu, compară legătura omului cu Dumnezeu cu fierul încălzit în foc. Şi spun că aşa cum...

Dorește-ți dobândirea binelui

Din starea celui ce s-a hotărât să meargă pe calea cea îngustă, decurge de la sine nevoia - imperioasă pentru el - de noi...

Povestea celor mai frumoase daruri

Îngerul pruncului Iisus Dragii mei, cel mai frumos moment din viaţa unei familii este atunci când se naşte un copil. Venirea pe lume a...

Smerenia este un „ascensor ” al vieții duhovnicești

Sunt şi acestea nişte trepte: credinţa în Dumnezeu, slujirea lui Dumnezeu, cunoaşterea lui Dumnezeu, iubirea faţă de Dumnezeu şi fericirea care vine din iubirea...

Scara pe care urcă și coboară îngerii

În general însă, viaţa duhovnicească şi mai ales progresul în viaţa duhovnicească este înfăţişat ca un urcuş, iar urcuşul acesta al vieţii duhovniceşti are...