Acasă Etichete Smerenie

Etichetă: smerenie

Să-L căutăm pe Domnul, având model pe vameşul Zaheu

Să-L căutăm pe Domnul, având model pe vameşul Zaheu. ,,Omul care nu iubeşte nu înţelege nimic din lumea lucrurilor văzute şi ascunse. Graiul minunilor îi este...

Egoistul  – un veșnic nefericit și un sărac sufletește

Omul egoist e un surd ce aude doar ce spune el. E un surd ce nu aude glasul semenilor săi, ce nu aude dacă...

Simplitatea – caracteristica sufletelor mari

Fericit e omul ce-și trăiește întreaga viață, cu multă simplitate, Căci simplitatea înseamnă: smerenie, sinceritate și puritate, Puritate sufletească, ce pe toate le-nveșmântă în: multă lumină, Sensibilitate,...

Patriarhul Daniel, predică la Duminica lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei...

Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Duminica lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei judecăţi)  În această duminică, a treia de la începutul perioadei Triodului, Sfânta...

Omul egoist

Omul egoist este omul care vrea doar lui să-i fie bine, care vrea ca dorinţele lui să fie litere de lege pentru cei din...

Ferice de cei care pe scara smereniei se înalță la Cer

Ferice de oamenii blânzi și smeriți. Ferice de cei ce au modele-n viață pe sfinți. Ferice de cei răbdători, simpli și modești. Ferice de cei cu suflete...

Nu mai știm să ,,fim’’

Nu ne mai place să trăim cu modestie și simplitate, Alergăm după lucruri complicate, sofisticate. Ne-am învățat, cei mai mulți dintre noi cu al vieții -...

Aș vrea ca sufletul să-mi fie o grădină cu flori de...

Aș vrea să semăn în ogorul Lui Dumnezeu, Cu hărnicie și iubire, azi, mâine și mereu: Semințe de floarea mulțumirii și recunoștinței, Semințe de floarea iubirii, smereniei...

Cele mai frumoase Pilde – Sfânta simplitate

Un preot de la ţară, mergând cu treburi spre satul vecin, a văzut o femeie din parohia sa spălându-şi rufele în râu şi, apropiindu-se,...

Să trăim starea minunată a primăverii!

Să trăim starea minunată a primăverii, să trăim starea de reînviere sufletească! În curând sub bagheta fermecată a primăverii, baghetă dăruită de Creatorul cerului și...

Smerenia și slujirea în creștinism

Iisus se adresează ucenicilor săi Ucenicilor- Atunci cand ucenicii L-au întrebat pe Iisus ceine este cel mai mare, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că...

Pacea lui Dumnezeu și dragostea lui Hristos

Să cunoașteți dragostea lu Hristos, cea mai presus de cunoștință. (Efeseni 3, 19) Să nu spuneți că nu puteți crede ceea ce nu înțelegeți. Există...

Aprecieri pentru viața sfântă și credința curată a părintelui Sofian

Părintele Sofian a fost stareț al mânăstirii Antim Părintele Sofian -Bineplăcut este cel ce slujeşte cu toată inima (Sirah 35, 16), şi lui Dumnezeu, şi...

Despre afirmarea personală

Sfinții părinți și învățătura despre smerenie Sfinții părinți -Părinţii filocalici aşează la loc de cinste virtutea smereniei numind-o mama virtuţilor, sau rădăcina tuturor virtuţilor. Dar...

Atitudinea creștinismului față de copii

Copiii în Evanghelie, dați ca exemplu de Iisus Copiii în Evanghelie -Prin episodul pe care Evanghelistul Marcu (cap. 10, v. 13-16) îl povestește și care...

Eliberat de lanțul cel greu

Iar Domnul l-a pus iarăși pe Iov în starea lui de la început, după ce s-a rugat pentru prieteni. (Iov 42, 10) Sunt liber doar...

Să vă rugați lui Dumnezeu cu mâinile deschise

Să vă rugați lui Dumnezeu cu mâinile deschise Să vă rugați lui Dumnezeu -Aceasta este taina sfinților. Îndată ce-și întindeau mâinile, îi cerceta harul dumnezeiesc....

Pentru frica de Dumnezeu

De se va întâmpla să vezi pe fratele tău păcătuind, nici să nu-l treci cu vederea tăcând şi lăsându-l să se piardă, dar...

Făclia lui Dumnezeu

Făclie picioarelor mele este legea Ta și lumină cărărilor mele. (Psalmi 118, 105) Atunci când, în toiul nopții, străbatem un loc pustiu, cufundat în întuneric,...

,,Căutaţi mai întâi împărăţia cerurilor şi dreptatea lui şi toate se...

Împărăţia cerurilor o caută omul: aceasta este conţinutul şi lumina întregii lui vieţi şi punctul central. ,,Căutaţi mai întâi împărăţia cerurilor şi dreptatea lui...

Ce nu-ți place, altuia nu-i face

Am observat așa: în viața de mănăstire, pe măsură ce-i vezi pe toți mai buni, pe acea măsură se lasă Duhul Sfânt simțit. Cei...

Urmează-L pe Hristos

Și trecând Iisus de acolo, a văzut un om care ședea la vamă, cu numele Matei, și i-a zis: „Urmează-Mă!” Și, ridicându-se, a mers...

Învață să placi aproapelui

Fiecare din noi să caute să placă aproapelui său, la ce este bine, spre zidire. (Romani 15, 2) Datoria de a plăcea aproapelui nostru reiese...

Cui i s-a dat mult, mult i se va cere

Cei care fac facultate, ajung să ia post în mănăstire, fie în lume; și dacă acel post îl fac să fie spre slava lui...

Duhurile rele vin când cineva caută să-și păzească mintea

Odată, înainte de a mă împărtăși, sâmbăta, când să fac rugăciuni, au început a veni: prima dată patimi trupești, gânduri, chipuri muierești... Și-am început...

E nevoie să intrăm în Rugăciune cu hotărârea de nezdruncinat de...

În nemişcarea totală a trupului care a devenit astfel vigilenţă extremă asupra clipei prezente, încep să spun Rugăciunea cu voce tare, lăsând-o să-mi răsune...

Cine a reparat acoperişul casei din Capernaum?

,,Şi intrând iarăşi în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. Şi îndată s-au adunat mulţi, încât nu mai era loc,...

Înțelegerea în familie

Întâi de toate, aș dori să închei aceste rânduri cu cun cuvânt de folos către familiile de tineri căsătoriți, fie că au copii, fie...

„Acolo unde înfloreşte smerenia, acolo slava lui Dumnezeu creşte din belşug”

Credinţa îşi are propriile sale tipare de gândire, propriul său mod de viaţă. Creştinul nu numai că trăieşte prin credinţă (II Cor. 5, 7),...

Dușmanii și oamenii care ne fac rău

Să știți de la mine, nu cu oamenii trebuie să ne luptăm, cu duhurile din ei. Pe dușman îl dezarmezi cu dragoste și cu...

„Strigați la Dumnezeu prin fapte bune!”

Fiecare dintre noi să împlinească acel cuvânt din Pateric al unui Sfânt Părinte care zice: „Fraților, strigați la Dumnezeu prin fapte bune!” Numai așa,...

N-avem ochi să ne vedem unii cu alții

Cum vedeți cuvioșia voastră pașapoartele biometrice, e un semn al vremii de pe urmă? Doamne, ferește! Eu atâta zic... Îi nevoie de rugăciune. Dacă lumea...

Cel ce se va smeri pe sine va fi înălţat

Domnul nostru Iisus Hristos ne spune: Cel ce se va smeri pe sine va fi înălţat (Matei 23, 12). Iar Cuviosul Siluan Athonitul ne...

Făcând rugăciunea intrăm în audienţă la Împăratul universului

În Predica de pe Munte, Domnul Hristos se opreşte asupra calităţii rugăciunii: „Când vă rugaţi, nu spuneţi multe ca neamurile, că ele cred că-n...

De ce nu trebuie să facem fapte bune spre a fi...

Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când suntem preocupaţi de milostenie, de fapte bune, de rugăciune, de participare la sfintele slujbe, ne învaţă că toate acestea...

Nădejdea cea bună ia naştere din credinţă şi are ca obiect...

Sfântul Isaac Sirul ne spune că nădejdea este de două feluri: bună şi nelegiuită. Nădejdea cea bună ia naştere din credinţă şi are ca...

La gânduri necurate: rugăciune scurtă, metanii și plâns

În timpul pravilei, când vin gânduri spurcate, prin rugăciuni lungi nu m-am putut descurca. Atunci trebuie rugăciune scurtă și deasă, și dacă am putut...