Acasă Etichete Sufletul

Etichetă: Sufletul

Să-L căutăm pe Domnul, având model pe vameşul Zaheu

Să-L căutăm pe Domnul, având model pe vameşul Zaheu. ,,Omul care nu iubeşte nu înţelege nimic din lumea lucrurilor văzute şi ascunse. Graiul minunilor îi este...

Picuri de înțelepciune… de la părintele Paisie Aghioritul

Omul duhovnicesc și nevoia sa în viață Omul duhovnicesc are ascunsă în el putere pentru vreme de nevoie. Dumnezeu va da rezolvarea. Dumnezeu nu va...

Stau şi cuget…

Ce mult înseamnă gândul grijuliu, priveghetor şi cu luare-aminte! El îl  pune pe om în rânduială atât pe dinlăuntru, cât şi pe dinafară şi...

Dacă se va porni furtună…

Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. (Matei 5, 5) Ce limpede se răsfrânge cerul cu toate stelele lui, cu albastrul lui adânc, și...

Amintirea poate deveni un spațiu al întâlnirii?

,,Amintirile sunt popasuri binecuvântate pentru veșnicie.” (Ieromonah Hrisostom Filipescu) Putem defini amintirea ca pe un spațiu al întâlnirii, al comuniunii? Cu siguranță, putem. Cel puțin,...

Când vezi un pom, la ce te uiţi mai întâi?

Hrănea dar bogatul acela paraziţi şi linguşitori, îşi făcuse din casa lui teatru, îmbăta cu vin pe fiecare, avea de toate şi era fericit...

Cârmuirea familiei

Acestea nu s-au spus doar către aceia, ci şi către noi. Iar că nu s-au făgăduit numai acelora, e clar din faptul că spune:...

Predica despre paza minţii a pãrintelui Cleopa (I)

Cum sa ne pazim mintea „Blestemata uitare se opune atenţiei, precum apa, focului şi în toată vremea o războieşte" (Filocalia, vol. 4, Sfântul Isihie...

Bucuriile duhovnicești nu se cer

Pe măsura smereniei, Duhul Sfânt te ridică. Un sfânt părinte spune așa: „Vei trânti și vei fi trântit.” Nu trebuie să te trântească; să-l...

Copilul din noi

Zilnic folosim fraze care sunt îndreptate, într-un mod subtil, împotriva copilului: "Sunt foarte imatur", va spune cineva autocritic despre faptul că într-o anumită situaţie...

Suntem atenți cu adevărat la dorurile sufletului?

Dacă sufletul este lucrul cel mai de preț al ființei noastre, cea dintâi și cea mai mare grijă a noastră trebuie să fie grija...

Să ne întărim prin orice mijloace cu gânduri bune

Dacă vrei să-mi spui că Iov a avut mulţi copii, iar altul şi-a pierdut singurul copil pe care-l avea, şi că nu-i la fel...

Când vin peste tine necazuri dese, nu te tulbura, așteaptă să...

Dar ca să nu crezi că cele petrecute sunt întâmplare şi fapt al împrejurărilor, Dumnezeu îndeplineşte totul chiar prin cei care luptaseră împotriva înfăptuirii...

Fă din sufletul tău templu împărătesc

Tu, femeie, pe Ana s-o imiți și chiar de ești stearpă. Roagă-te cu toată puterea și roagă-l pe preot să te ajute cu mijlocirea...

Întărește-te în comuniune cu Dumnezeu

„Căci când sunt slab, atunci sunt tare”. (II Corinteni 12, 10) Încredințați-vă pe de-a-ntregul lui Hristos! Să aibă deplină putere asupra voastră! El și nimeni...

Diavolul ne duce în eroare

-Dar pentru ce diavolul a adus între oameni această învăţătură rea? - A încercat să surpe şi să îngroape slava mucenicilor. Mucenicii muriseră de moarte...

Dragoste şi datorie

Cine socoteşte datoria drept sumă a moralei, acela vede şi citeşte numai slovele din cartea despre morală. Însă cine socoteşte dragostea drept sumă a...

Dăruieşte şi vei fi răsplătit

Se spune că dăruind vom dobândi. Dacă darul pe care-l oferim izvorăşte precum un izvor curat şi limpede din interiorul sufletului, atunci Dumnezeu care-şi...

Păstrarea harului

Harul poartă sufletul, precum o mamă îşi poartă pruncul. Când copilul, în loc să se uite după mamă, începe să se uite ştrengăreşte după...

Singur și fără har, nu te poți trezi din somnul păcatului

Prima lucrare în suflet - trezirea - aparţine harului. Păcatul îşi ascunde lanţurile cu care leagă sufletul, iar acesta, orbit fiind, se deprinde cu...

Lăstarul firav al unei vieți noi

În ce stare se află sufletul omului care porneşte la luptă, al celui ce şi-a făurit hotărârea neclintită de a trăi aşa cum se...

Libertatea deciziei și teritoriul păcatului

Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva... (Apoc. 3, 20). Păcătosul trezit aude; dar se poate ca cel ce aude încă...

Păcatul și diavolul pot ține în robie sufletul omului

După ce omul, prin voinţa sa, s-a împotrivit voinţei lui Dumnezeu, făcând pe plac voinţei diavolului, el a căzut sub stăpânirea acestuia şi a...

Cursul îndreptării noastre lăuntrice

Inima omului este adâncă. Cum putem afla ce se petrece în ea şi, mai ales, ce trebuie să se petreacă în anumite împrejurări? Fiecare îşi...

Păstrarea harului

Harul poartă sufletul, precum o mamă îşi poartă pruncul. Când copilul, în loc să se uite după mamă, începe să se uite ştrengăreşte după...

Inima lui Hristos

„Seara-i sălaș de plângere, iar dimineața de bucurie.” (Psalmi 29, 5) Zorile se apropie. Orice încercare pe care ne-o trimite Domnul este asemenea unui semn...

”Doamne, dăruiește-mi să-mi văd greșalele mele”

Osândirea de sine pe care ne-o cere Dumnezeu nu este o culpabilizare nevrotică și umilitoare, ci o conștientizare lucidă a a părții noastre de...

Cum se dobândeşte harul lui Dumnezeu?

Dacă harul este cel care începe şi fără el nu putem face nimic, de ce să ne mai îngrijim? Trăieşte cum doreşti, până când...

Plăcerile slăbesc sufletul

Este bine că găsiţi plăcere în statul acasă; cu cât mai mult, cu atât mai bine. Plăcerile din afară, chiar cele nevinovate, rareori duc...

Povestire cu tâlc – „Trupul și sufletul”

Doi oameni stăteau de vorbă. Unul dintre ei era bogat, dar nu avea credință, el era mereu preocupat să nu lipsească nimic lui și...

Cum se poate scăpa de fumat

Este neapărat nevoie ca omul să vrea din răsputeri să scape de acest nărav păcătos, ce duce la pierzare. Trebuie să se pocăiască de...

Ce îi trebuie omului?

,,Un singur lucru trebuie."(Luca 10,42) Căutam uneori vreme îndelungată ceva de care să ne legăm inima. Sărmana de ea bate ba într-o ușă, ba în...

Virtutea, adevărata vrednicie a creștinului

Virtutea, iată, aceasta este adevărata vrednicie a creștinului ortodox! Și dacă ne-am trudit foarte să agonisim această virtute, nici unui om nu îi este cu...

Omul smerit are sufletul curat

Omul care are smerenie are lucrări bune, Îl are în el pe Dumnezeu, Duhul Sfânt, cum zice autorul Proverbelor: În inima smerită Se odihnește...

”Dobândeşte pacea ta lăuntrică și …”

Când omul ştie să tacă, fiinţa lui e vizitată tainic. Paul Claudel notează că Verbul (Cuvântul) este fiul adoptiv al tăcerii, fiindcă Sfântul Iosif...

Ce-i folosește omului, dacă-și pierde sufletul?

Sufletul ce se minunează de frumuseţile lumii materiale arată că înlăuntrul său trăieşte lumea cea deşartă; de aceea este atras de făptură şi nu...

Curăţia inimii

Mai întâi trebuie curăţite cu toată grija cele ascunse ale inimii noastre. Într-adevăr, cele ce ceilalţi doresc să le dobândească în curăţia trupului, noi...