Acasă Etichete Taina

Etichetă: taina

Despre acceptarea celuilalt

  Noi, eu, tu si acceptarea Despre acceptarea celuilalt este lesne a vorbi, daca vrem sa facem voia lui Dumnezeu. Desi viata este de multe ori...

Mirungerea ne dăruieşte tot ceea ce este bun, curat, frumos şi...

Taina Mirungerii este o lucrare sfântă, De Însuşi Mântuitorul Hristos instituită. Este Taina ce are legătură strânsă cu Botezul, Prin care, luminat prin apă şi prin Duh,...

Mare este taina dreptei credinţe

Mare este taina dreptei credinţe Biserica este fără de început, fără de sfârşit, veşnică, precum întemeietorul ei, Dumnezeu Cel în Treime, este fără de început,...

Cele mai frumoase Pilde – Taina Sfântului Botez

Într-o zi, un sectant, om rătăcit de la dreapta credinţă, a vrut să-l contrazi­că pe un preot, spunându-i: - Chiar dacă în Biblie Mântuitorul spune...

Taina propăşirii

O persoană plină de râvnă pentru propăşirea poporului mi-a spus despre sine lucrul următor: „Mi s-a făcut milă de poporul din jurul meu, şi...

Valoarea supremă și ultimul criteriu în Ortodoxie (I)

Omul cunoaşte realitatea lumii prin intelectul lui Omul-Atunci când omul este trezit din preocupările sale materiale şi recunoaşte realităţile spirituale, el înţelege că lucrurile ce...

Despre vindecarea leprosului și „secretul Mesianic”

Leprosul este vindecat de Iisus Leprosul -În activitatea Sa taumaturgică din Galileia prezentată de Evanghelistul Marcu se înscrie și vindecarea unui lepros (cap. 1, 40-45),...

Părintele Dumitru Stăniloae despre Maica Domnului (II)

Umanitatea înnoită prin  Maica Domnului Umanitatea înnoită -În Fecioara Maria, iubirea dintre Dumnezeu şi umanitate prin femeie, iubirea curată de orice nevoie, primeşte ca răspuns...

Sfaturi pentru rugăciune, de la Starețul Porfirie

Să nu-L constrângem pe Dumnezeu cu rugăciunile noastre. Să nu cerem de la Dumnezeu să ne slobozească de ceva, boală etc. sau să ne...

Destinele lumii

Când în  Apocalipsă a fost înfăţișată cartea destinelor, pecetluită cu şapte peceţi, s-a auzit glas: Cine este vrednic a  dechide cartea şi a dezlega...

Sufletul este viu doar dacă este locuit de Dumnezeu

Una dintre cele mai mari enigme ale vieții îl reprezintă sufletul. Ce este sufletul? Este cuvântul rostit ușor și de viață dătător. Este suflarea...

Suntem chemați să postim

„A stat Moise acolo la Domnul patruzeci de zile și patruzeci de nopți. ”(Ieșirea 34, 28) Încă din Vechiul Testament întâlnim posturi de patruzeci de...

Rolul pastoral-misionar al Bisericii

Biserica nu este doar o instituție, ci un mod de existență, o manieră de a fi. Taina Bisericii, chiar în dimensiunea sa instituțională, este...

Urcându-mi propriul Tabor

Apus de soare la Athos – în timp ce soarele se pregătea să apună, eu urcam pregătindu- mă să răsar! Apusul soarelui m-a găsit...

Este nevoie ca Dumnezeu să trăiască în noi

Avem nevoie ca Dumnezeu să trăiască în noi. Canonul de pocăință trebuie înțeles în duhul și nu în slova lui. Pocăința, ca stare, durează toată...

Doar un singur drum conduce spre cunoaşterea Adevărului: dragostea

Conştiinţa umană este un dar al lui Dumnezeu. Ea este atât de tainică şi enigmatică în realitatea şi nemijlocirea ei încât numai Dumnezeu i-o...

Sufletul şi păcatul par a fi nu din lumea aceasta, ci...

Din clipa în care va fi pusă problema sufletului omenesc, dinaintea noastră se va întinde un ocean imens de taine înfricoşate, dumnezeieşti. Când din nou...

Smerenia sfinților

În volumul I din Filocalie este următorul cuvânt: „în împlinirea poruncilor se ascunde Dumnezeu”. Citim, de asemenea, în cele nouă Fericiri - Fericirea a...

„Când va veni Mesia”

„Știm că va veni Mesia; când va veni, Acela ne va vesti nouă toate.” (Ioan 4, 25) Multe am vrea să știm, însă știm atât...

Prin Biserica pământească stăm în legătură cu cea cerească

Se poate spune că Biserica de pe pământ este întruparea celei cereşti. Slujbele Bisericii, cultul, rânduiala liturgică, împreună cu toate vorbele lor sfinte şi...

Fiecare cruce poartă în ea o taină

Da, dar nu este stabilit dinainte. E bine stabilit în sensul că e bine înfipt în persoana mea. Dar nu este un traseu stabilit...

Cum să ne hrănim?

Dar noi zicem: „Asta nu-i pentru noi, asta era pentru vremurile de demult". Asta este şi pentru noi! Şi poate fi! Nu e greu,este...

Lumea îngerilor se află în comuniune tainică cu oamenii

Care este deosebirea dintre natura omului și cea a îngerului? Această întrebare nu poate fi ocolită în învățătura despre om. Suntem nevrednici să cunoaștem...

Vremea este sinteza actuală a existenței și inexitenței

Taina creației se evidențiază în conștiința contradictorie de sine a creaturii despre veșnicia și vremelnicia existenței. Vremea este sinteza actuală a existenței și inexitenței,...

Cum trebuie să fie relaţia dintre un băiat şi o fată?

Depinde de băiat şi de fată. El să-l vadă pe Dumnezeu în ea şi ea să-l vadă pe Dumnezeu în el şi amândoi să...

Eu și celălalt…

Fiecare dintre noi am încercat o dată în viață un sentiment de bucurie și înălțare în prezența unuia dintre oameni între care trăim. Pare că...

Mesajele ierarhilor ortodocși români din diaspora cu prilejul Sărbătorii Nașterii Domnului...

„Hristos Se naște ca nimeni să nu se mai plângă de sărăcie” – Mitropolitului Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale Hristos...

Semnificația icoanei Nașterii Domnului

Cuvântul și imaginea sunt elemente complementare, întâlnite armonios îmbinate în expresiile iconografice. În icoana Nașterii Domnului sunt prezentați un înger aplecat spre oameni, care...

Mesajele ierarhilor români cu prilejul Sărbătorii Nașterii Domnului 2014 (I)

Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române – „Dumnezeu coboară în lume pentru a înălța pe om” Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos este, mai întâi...

Istoria Bisericii ortodoxe – Taina mărturisirii

Creștinii cred în faptul că prin botez, omul se curăță de păcate se numește spiritual și îl capătă pe Tatăl Ceresc. Viața ulterioară a...

Nașterea Domnului, taina care se descoperă întregului Univers

Nașterea lui Iisus este taina care se descoperă întregii omeniri. Împăratul Cerului și al Pământului se naște pentru noi oamenii, într-o iesle întunecată și...

Taina Crăciunului este minunată!

Crăciunul este bucuria care ne vine din ceruri. În această noapte sfântă cerul se unește cu pământul. Pe scara cerească cetele de îngeri cântă într-un...

Taina împărtăşaniei

Viaţa creştinului ortodox începe cu taina botezului, dar se prelungeşte prin taina împărtăşaniei; fără ea, spiritul credinciosului poate muri. Hristos spunea: „Adevărat, adevărat zic vouă,...

„Cãci în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat”

Viaţa creştină a omului începe imediat după botez. Este posibil să asiste la slujbă şi o persoană nebotezată, dar „rezultatul” spiritual nu va fi...

Dacă există o taină a lui Dumnezeu, există şi o taină...

Dumnezeu a creat lumea din ex nihilo, din neantul absolut. Când încercăm să trecem de la deplinătatea fiinţei dumnezeieşti spre cei care sunt chemaţi...

Să participăm la Taina în care dragostea lui Hristos ne este...

Dincolo de nevoiaşi de dorinţa pentru iertare, împăcare şi tămăduire este, trebuie să fie, pur şi simplu aceasta: dragostea pentru Hristos pe care‑L iubim...

Cum putem înțelege ființa dumnezeiască

Când încercăm să trecem de la deplinătatea fiinţei dumnezeieşti spre cei care sunt chemaţi să dobândească această deplinătate, adică spre noi înşine, spre universul...