Acasă Etichete Teologie

Etichetă: teologie

Sfântul Ioan Gură de Aur: Din iubire se naşte virtutea şi...

Dacă noi suntem virtuoşi, iubirea nu dispare. Pentru că din iubire se naşte virtutea, şi virtutea din iubire. Şi am să vă spun în...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Datoria iubirii niciodată nu este achitată

Iubirea se face din cinste, exact aşa cum şi cinstea se face din iubire (din Omilia 23 la Epistola către Romani). Măsura iubirii este aceea...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Iubirea le rabdă pe toate

Nu le este îndeajuns celor ce iubesc să fie legaţi între ei numai sufleteşte, nici nu le foloseşte ca mângâiere, ci este nevoie şi...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Cât de mult se înmulţeşte iubirea!

Iubirea este rădăcina, izvorul şi maica tuturor bunătăţilor. Pentru că, într-adevăr, ca rădăcină face să răsară nenumărate mlădiţe ale virtuţii, ca izvor scoate multă...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Iubirea fără de făţărnicie

„Iubire fără de făţărnicie", zice Apostolul Pavel. Dacă ai astfel de iubire, nu-ţi vei da seama de cheltuiala banilor, nici de truda trupurilor, nici...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Această iubire comună şi lumească

Să nu-mi vorbeşti despre iubirea comună şi lumească, poate este mai mult boală decât iubire, ci vorbeşte-mi despre aceasta pe care o trăieşte Pavel,...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Nu este puţin lucru să te...

Ce ar putea să egaleze iubirea care-i înconjoară pe profeţi şi întreaga lege, şi fără de care nici credinţa, nici cunoaşterea, nici înţelegerea tainelor,...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Pe omul generos îl caracterizează izbânzile...

De obicei, pe omul generos nu-l caracterizează atât de mult darurile care i se dau de către Dumnezeu, cât îl caracterizează izbânzile eforturilor lui....

Sfântul Ioan Gură de Aur: Iubirea este mama tuturor bunătăţilor

Iubirea este cunoaşterea ucenicilor, aceasta este cea care întreţine virtutea. De aceea, şi Pavel spune atâtea despre aceasta, fiind curat ucenic al lui Hristos...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Răutatea distruge şi face ca neamul...

Aşa cum pe cele mari Dumnezeu nu le-a dăruit pe toate tuturor, ci unora aceasta, altora cealaltă, aşa a făcut şi cu cele de...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Dumnezeu ar fi putut să-i hrănească...

Dumnezeu ar fi putut să-i hrănească pe săraci şi fără milostenia noastră, dar pentru a ne uni cu iubirea şi pentru a avea mai...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Nimic nu este egal cu iubirea

Nimic nu este egal cu iubirea. „Cel mai mare lucru dintre toate este iubirea" (I Corinteni 13, 13), zice. Astăzi, însă, iubirea se află...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Despre iubire ca poruncă a lui...

Hristos zice să-L iubim pe Dumnezeu „din toată inima noastră", pe aproapele la fel „ca pe noi înşine", lucru care este egal cu „din...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Cum să avem Duhul în noi şi...

Cum să avem Duhul Sfânt Când cugetul nostru este în întregime îndreptat către Dumnezeu toate întrebările încetează. Rămâne una singură: Cum să avem Duhul în...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Cum să ne împotrivim relelor «gânduri»

Cum gonim gândurile rele Când simţim o oarecare pornire împotriva cuiva, cel mai bine este a nu-ţi înfăţişa nici chipul acelei persoane, nici pricina urii,...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: A ne smeri totdeauna: iată lucrarea noastră!

A ne smeri totdeauna: iată lucrarea noastră! Domnul a zis: «Cel ce se smereşte se va înălţa». Dar numai Dumnezeu poate să înalţe. Problema vieţii...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Despre bunătatea lui Dumnezeu

De ce a iubit Dumnezeu lumea? Pentru nici un alt motiv decât acela că este bun (din Omilia a 27-a la Evanghelia după Ioan). Se...

Recomandare de lectură: “Sfântul Ioan Gură de Aur – Texte alese”

Sfântul Ioan Gură de Aur, cunoscut şi ca Ioan de Antiohia sau Ioan Hrisostom, este sfânt, tată şi ierarh al Bisericii Ortodoxe. Sfântul Ioan...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: În viaţă nu este nimic banal, mărunt,...

În viaţă nu este nimic banal, mărunt, neînsemnat. Păstrându-ne mintea în Dumnezeu, este uşor să păzim toate legile, rânduielile şi limitările exterioare fără a ne...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Pentru a avea mintea şi inima în...

Pentru a avea mintea şi inima în pace înaintea judecăţii lui Dumnezeu trebuie să nu facem nimic care ar putea stingheri pe altul. Trebuie...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Nu vă pierdeţi vremea trăind fără rugăciune,...

Dacă mântuirea în Hristos este singurul ţel al vieţii noastre, tot ce facem va fi rugăciune, slujire a liturghiei. Tot ceea ce faceţi, lucrarea voastră,...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Găsiţi pricini pentru a fi cu Dumnezeu!

Pentru a fi cu Dumnezeu La Muntele Athos, când eram încă începător, un monah bătrân mi-a spus într-o zi ceva minunat în legătură cu treburile...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Nici un act impus prin forţă nu...

Viaţa în lume se întemeiază pe forţă, pe silnicie. Ţelul creştinului este dimpotrivă. Silnicia nu ţine de viaţa vecinică. Nici un act impus prin...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Mai bine rabzi ocară decât să ocărăşti

Este tot atât de greşit şi de înşelător să aştepţi desăvârşirea unui grup, ca şi cea a unei persoane. Mai întâi, pentru că noi...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Nu lăsaţi nici un gând negativ să...

Fiţi cu multă luare-aminte! Nu lăsaţi nici un gând negativ să pătrundă în inima voastră. Nu nesocotiţi gândurile negative pe care, în însingurarea voastră, le...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Prin rugăciunea Numelui ajungem a trăi în...

Este mai bine să nu judeci. A trăi în frica lui Dumnezeu este a te teme de a nu judeca pe altul cu păcat...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Slujirea aproapelui are o putere mântuitoare

Pentru om cea mai mare pedeapsă este ca Dumnezeu să-l lase propriei voi. În epoca noastră, care a lepădat pe Hristos, nimeni nu înţelege...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: A face ascultare înseamnă a-ți tăia voia...

Hristos a zis: «Cel ce nu îşi urăşte tatăl, mama, fraţii, fiii, şi însuşi sufletul său, nu poate urma Mie». Cuvântul Domnului este foarte...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Prin ascultare se biruiesc patimile

Când ne adunăm împreună, fiecare să se roage lui Dumnezeu să ne dea duhul ascultării voii Sale şi să ne binecuvânteze pe toţi. Fie...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Mai mult să doriţi voia celuilalt, decât...

Prin mica nevointă a ascultării omul trece în fiinţarea cea fară de început a lui Dumnezeu. Ascultarea este de trebuinţă vecinicei mântuiri. Pregătiţi-vă inima şi...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Calea cea mai simplă este de a...

Tot ceea ce este, fiinţează pentru că Dumnezeu gândeşte lumea. Dumnezeu gândeşte lumea şi lumea fiinţează. De veţi căuta voia lui Dumnezeu în simplitate...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Rugăciunea curată nu se dă celor ce...

A trăi pe Hristos prin şi pentru sine, separat de ceilalţi, înseamnă a avea experienţa neîndestulării făpturii omeneşti pentru viaţa creştină. Dimpotrivă, unde doi,...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Nu lăsaţi lucrurile acestei lumi să vă...

Lumea care ne înconjoară trăieşte astăzi mai dinamic decât înainte. Dar cu cât mai multă este forfota în lume, cu atât mai grea devine...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Cum să deosebim gândurile?

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Cum să deosebim gândurile? Cum să deosebim gândurile ce vin din afară de cele ce se nasc în inima noastră? Cel...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Ce înseamnă să ne zidim mântuirea?

În viata zilnică este de mare însemnătate să rămânem neîntrerupt cu luare-aminte la îndrumările date nouă de Dumnezeu despre ceea ce trebuie să facem...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Multe duhuri sunt mai puternice decât noi

Cum să facem ca firea noastră să se cureţe de tot ce este urmă a păcatului strămoşesc? Iată sensul vieţii nevoinţei noastre. În afara...

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Ţelul cel mai înalt al omului

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Ţelul cel mai înalt al omului Ţelul cel mai înalt al omului - a deveni purtător al dumnezeieştii vieţi fară de...