Acasă Etichete Thomas A. Kempis

Etichetă: Thomas A. Kempis

Ziua veșniciei și noaptea vieții de acum

O, locaș fericit al cetății cerești! O, zi strălucită a veșniciei, pe care noaptea n-o întunecă niciodată, ci Adevărul cel prea înalt o luminează...

Pentru viața de veci, să suferim toate greutățile

Fiule, ostenelile pe care le-ai luat asupra-ți pentru Mine, să nu-ți slăbească râvna, și necazurile să nu te doboare, ci făgăduința Mea să te...

Ce faci când gura lumii se ridică împotriva ta?

Fiule, stai tare și nădăjduiește în Mine. Căci ce sunt toate vorbele oamenilor decât doar vorbe? Ele zboară în vânt, dar nu mișcă nici...

Ia bine seama când vorbești și nu fii lesne crezător când...

Doamne, dă-mi ajutor ca să scap din necaz, căci ajutorul omului este zadarnic. De câte ori am căutat credincioșie acolo unde nădăjduiam că o...

Nu fi furtunos în treburile tale

Fiule, lasă în seama Mea interesul tău; la timpul cuvenit, Eu voi rândui cum este mai bine pentru tine. Învață să aștepți în tăcere...

A te lăsa pe deplin și din dragoste în voia lui...

 Fiule, lasă-te pe tine și Mă vei afla pe Mine. Lasă-Mă să aleg Eu pentru tine și să-ți dau ce voiesc Eu; atunci vei...

Să cugetăm la judecățile ascunse ale lui Dumnezeu, pentru ca, făcând...

Judecățile Tale, Doamne, tună cu groază peste capul meu. Stau înmărmurit și mă înfior când mă gândesc că nici cerurile nu sunt curate înaintea...