Acasă Etichete Virtute

Etichetă: virtute

Iubirea de Dumnezeu și de aproapele e cheia mântuirii

De vrem să petrecem și să ne veselim în Rai cu îngerii, Să învățăm cu credință și sârguință lecțiile iubirii! Să ne rugăm să dobândim virtutea...

Păcatul şi urâtul sau pierderea frumuseţii

Păcatul şi absenţa lui Dumnezeu generează urâtul Păcatul şi absenţa lui Dumnezeu- În mod logic constatăm că absenţa lui Dumnezeu generează fenomenul opus frumosului, urâtul....

Despre iubire, milă și milostenie

Sfantul Apostol Ioan s-a imbogatit prin cunoasterea iubirii lui Dumnezeu Sfântul Apostol Ioan, ucenicul iubit al lui Hristos, a luat dragostea lui Hristos şi a...

Cele două extreme: formalismul și pietismul

Omul, prin natura sa, este o ființă care năzuiește spre desăvârșire, spre cunoaștere și chiar spre cunoaștere absolută. Paradoxal, în virtutea acestei năzuințe oamenii...

Ce este psihologia pozitivă?

Ce este psihologia pozitivă? Renovarea în psihologia pozitivă Psihologia pozitivă -La întrebarea „Ce este psihologia pozitivă?", răspunsul cel mai competent ni-l oferă Seligman. Psihologia pozitivă este...

Despre rânduiala cea după Dumnezeu a vieţii

Randuiala cea buna si intelepciunea Randuiala cea buna -Dacă şi-a despărţit cineva puţin cugetarea de trup şi de robia patimilor şi s-a eliberat de neînţelepciune...

Despre afirmarea personală

Sfinții părinți și învățătura despre smerenie Sfinții părinți -Părinţii filocalici aşează la loc de cinste virtutea smereniei numind-o mama virtuţilor, sau rădăcina tuturor virtuţilor. Dar...

Adevărata mărturisire a lui Hristos

Domnul a spus şi rosteşte continuu din Sfânta Sa Evanghelie: “Cel care este sluga Mea credincioasă, cel ce se luptă cu vitejie pentru numele...

Culegere filocalică – Folosul primit de la ispite

1. Cunună a nemuririi şi virtute şi mântuire a omului este să sufere el cu bucurie şi mulţumire nenorocirile care i se întâmplă. Să-şi...

Creştinismul este religia iubirii

Pentru a fi cetăţean al acestei Împărăţii trebuie ca în viaţa ta să respecţi legile Împărăţiei Cerurilor, să respecţi Constituţia Împărăţiei Cerurilor. Şi spuneam...

Credinţa o avem prin harul lui Dumnezeu, dar îşi face vizibilă...

Atei convinşi sunt puţini. De multe ori cei ce se declară necredincioşi, de fapt, îşi impun să creadă că nu este Dumnezeu pentru a-şi...

„Cumpătarea este o virtute de mare valoare morală”

Cumpătarea este o abținere nu de la cele interzise, ci de la cele permise, făcându-se deci în scopul îndreptării. Abținerea de la cele interzise...

Lucrarea virtuţii în familie

-Părinte, cum poate un familist să se exerseze în lucrarea virtuţii? -Dumnezeu ne dă prilejuri de a practica virtuţile. Dar mulţi, deşi cer de la...

Casele și camerele locuitorilor cetății sufletului

După ce am asigurat bine porțile, să mergem înăuntru în cetatea sufletului și să punem alte legi. Să vedem mai întâi care sunt casele...

De ce am fost creați cu voință liberă?

Noi spunem că liberul arbitru însoțește în chip nemijlocit rațiunea și că schimbarea este înnăscută în cele ce se nasc (Tot ceea ce este...

Dacă oamenii nu ar greși, virtutea milei nu s-ar aplica

După Fericitul Augustin, milostenia constă în a avea milă de sufletul și de sărăcia altuia. Lucrarea milosteniei constă în a ierta greșelile celor ce...

Cine iubește adevărul, va fi ajutat de adevăr în toate faptele...

După cum spune Fericitul Augustin, „Adevărul este să-l folosești și să vorbești adevărat fără nici un amestec cu minciuna”. Virtutea adevărului se poate asemăna...

Purificarea – întâia fază a vieții spirituale, reflectată în arta bizantină

Întâia fază a vieții spirituale este purificarea. Nota ei diferențiatoare o constituie asprimea strădaniei codificate de ascetică. Asceza înseamnă exercițiu. Și nici un exercițiu,...

Fără iubire nu poate exista nici o virtute

Iubirea, bunăvoirea și desfătarea sunt aproape un singur lucru, după cele ce spune Toma de Aquino, în opera sa „Summa”. Prima cauză a oricărei...

Lingușirea, mângâierea amăgitoare

Lingușirea este o mângâiere amăgitoare și se manifestă în cuvinte ca prietenie și bunăvoință, și ca râvnă pentru cele care nu au nici o...

Cugetări despre post

J. S. Bailly: „Cine îşi hrăneşte trupul prea mult, îşi hrăneşte sufletul prea puţin”. Pr. Alexander Schemmam: „Postul…o şcoală a căinţei”. Sf. Teodor Studitul: „Postul adevărat...

Tot creștinul poate lucra la răspândirea învățăturii celei bune

Nu-i puțin lucru acela de a nu ne interesa de frații noștri. Iată pilda cu omul care și-a îngropat talantul. Purtarea lui, în ce-l...

Decalogul fericirii

Iubiţi adevărul; nu puneţi în scenă ca pe ceva real un fapt, atunci când adevărul e altul; iubiţi adevărul, că el e lumină şi...

Cine vrea poate să se ridice de pe pământ la cer

Cine vrea poate să se ridice de pe pământ la cer. Nu are nevoie pentru aceasta decât de bunăvoinţă şi de virtute! „Vreau, dar...

„Nu te măsura pe tine în toate cele pe care le...

Nu sta să te judeci pe tine însuţi pentru ceva pe care l-ai făcut – bine, rău, virtute, păcat – sau să-l compari cu...

14 Martie. Pomenirea preacuviosului părintelui nostru Benedict de Nursia

Cuviosul părintele nostru Benedict, al cărui nume pe latineşte înseamnă "binecuvântatul", era de fel din ţinutul romanilor, din provincia Nursia şi se trăgea din...

Câteva mărgăritare duhovnicești

Limitați-vă nevoile materiale pentru că acestea creează poveri înfricoșătoare și neliniști. Nu râvniți la oamenii care au bani, confort, slavă și putere, ci la cei...

Iubirea sfântă, în puterea și strălucirea ei

Binecuvântat să fi Tu, Tată ceresc, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, că Te-ai îndurat de mine și Ți-ai adus aminte de un sărac ca...

Satisfacţia stomacului uşor

Atunci când cineva nu se înfrânează poartă cu sine magazii întregi. În timp ce, dacă se înfrânează şi mănâncă numai cele care îi sunt...

Răbdarea – O virtute spirituală

Răbdarea - O virtute spirituală E bine de ştiut că răbdarea este valoroasă pentru cei care se află pe o cale spirituală, deoarece ea...

Oglinda noastră sunt ceilalţi

Oglinda noastră sunt ceilalţi... - Ce anume ajută, Părinte, la dobândirea unei virtuţi? - Însoţirea cu cel care are acea virtute. Căci aşa cum, însoţindu-te cu...

Despre curaj

Fără a minimaliza curajul cu care eroii şi-au dat viaţă, n-ar trebui să uităm nici curajul de care dau dovadă oamenii pentru...a trăi. Curajul de...

Să ne oglindim pe noi înșine în ceilalți

Omul se vede mai bine atunci când se oglindește în alții. Dumnezeu dă fiecărui om harisma ce-i trebuie ca să se ajute, indiferent dacă...

Încercările celor drepţi

Ades aud zicându-se: Dacă Dumnezeu ar iubi pe cei săraci, n-ar îngădui ca ei să fie săraci. Alţii, văzând un om căzut pradă unei...

Aristotel, despre dreptate

Normal 0 false false false ...

Prima Lege a lui Dumnezeu – Sfantul Nicolae Velimirovici

La această poruncă oamenii se poticnesc cu adevărat căci a nu minți, pare o mare nevoință, o mare virtute. Astăzi oamenii se mint intre ei...