Taina Cincizecimii în Sfânta Liturghie

Taina Cincizecimii și Biserica

0
72

pogorarea-duhului-sfantTaina Cincizecimii și Biserica

Taina Cincizecimii -Acum aş dori să aruncăm o privire asupra altor aspecte ale înfăptuirii tainei Cincizecimii în Sfânta Euharistie. Ceea ce voi spune va fi, cu siguranţă, familiar preoţilor şi diaconilor. Și, de asemenea, celor ce slujesc în sfintele locaşuri. Dar nu va fi ceva cunoscut şi altora. Mă refer la pregătirea pentru Sfânta Liturghie, care are loc înainte de Binecuvântarea Mare, „Binecuvântată este împărăţia…”.

Proscomidia

Taina Cincizecimii -În cursul Proscomidiei, slujba pregătitoare, mai întâi preotul taie şi aşază pe disc un cub de pâine care este denumit „Mielul”. Și care în decursul slujbei, va fi sfinţit pentru împărtăşirea noastră, în Trupul lui Hristos. Apoi, dintr-o altă prescură, el taie o mică piramidă de pâine, o aşază în dreapta Mielului – în stânga. După cum se uită el, dar, bineînţeles, în dreapta Mielului, din perspectiva Acestuia – şi face aceasta în cinstea Maicii Domnului.

Apostolicitatea Bisericii

Taina Cincizecimii -Apoi, la stânga Mielului, el continuă de fapt, să recreeze Biserica din părticele de pâine. Începe cu Sfântul Ioan Botezătorul, şi aici ne amintim imediat înşiruirea de icoane de pe iconostas. Cu Hristos în slavă, în mijloc, Fecioara Măria de-a dreapta Sa, şi Sfântul Ioan Botezătorul în stânga. Apoi, alături de Sfântul Ioan Botezătorul, el taie părticele pentru profeţii Vechiului Testament. Apoi pentru Apostoli. Întotdeauna am considerat aceasta ca fiind extrem de important: el nu începe cu cei 12. Ci spune: „A Sfinţilor, măriţi lor şi întru tot lăudaţilor Apostoli Petru şi Pavel, a celor 12, a celor 70 şi a tuturor sfinţilor Apostoli.” Apostolicitatea Bisericii înseamnă ceva cu mult mai măreţ decât cei 12 sau chiar decât cei 70.

Apoi el continuă prin amintirea sfinţilor ierarhi

Taina Cincizecimii -După care pomeneşte pe mucenici, începând cu Sfântul Ştefan. Apoi pe de Dumnezeu purtătorii, Cuvioşi Părinţi şi Cuvioase Maici. Apoi pe doctorii fără de arginţi Cosma şi Damian, Pantelimon şi alţii. Sfinţii şi  dumnezeieştii Părinţi Ioachim şi Ana, împreună cu alţi următori care au aparţinut memoriei bisericii locului. Şi, în cele din urmă, împreună cu noua Părticică, el pomeneşte pe sfântul a cărui Liturghie este săvârşită. Fie Sfântul Ioan Gură de Aur, fie Sfântul Vasile cel Mare.

Odată create în stânga lui Hristos cele nouă categorii de sfinţi din trecutul Bisericii, preotul începe să scoată sub ele părticele pentru cei vii şi cei morţi

Taina Cincizecimii -Cu alte cuvinte, toată această imagine a Bisericii este adusă împreună din trecut. Din zilele Vechiului Testament, prin zilele întrupării, în Biserica primară şi până în zilele noastre. Toată această panoramă istorică este reprezentată în părticelele de pâine de pe Sfântul Disc.

În timpul Liturghiei, aceste părticele sunt „puse unele peste altele” împreună cu părticelele tăiate din prescuri

Taina Cincizecimii -Pe care credincioşii ortodocşi le aduc în numele persoanelor pe care le pomenesc. Această întreagă adunare – această icoană a Bisericii în pâine – este apoi purtată prin biserică la Vohodul Mare şi aşezată pe Sfânta Masă. Atunci când în timpul Liturghiei, Mielul este sfinţit pentru împărtăşanie, El este înconjurat de Biserică. Noi ne rugăm ca Sfântul Duh să Se pogoare nu numai asupra Mielului, ci şi asupra tuturor celor prezenţi. Noi înşine suntem prezenţi pe Sfântul Disc, alături de Miel, în părticelele de pâine ce ne reprezintă. Astfel, această taină a Cincizecimii, care este reînnoită în Tradiţia vie a Bisericii, este retrăită în pâine, în timpul celebrării euharistice.

Cum să trăim Ortodoxia astăzi, Episcopul Vasile de  Sergievo

Jurnal Spiritual

V-ar mai putea interesa şi aceste articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here