Taina Cununiei – Taina iubirii şi vieţii

0
224

Taina Nunții a fost întemeiată de Însuşi Dumnezeu, încă de la începutul omenirii, în Rai.
Cununia este o mare Taină ce reflectă o altă Taină – legatura dintre Hristos şi Biserica Lui.
Taina Nunţii este pecete sfinţitoare a fiecărei clipe de viaţă, într-un cuplu creştin.
E Taina prin care doi creştini se însoţesc spre sporirea iubirii, cu ajutorul harului divin.
,,Cununia creştină întemeiază o legătură veşnică, mai presus de fire, între bărbat şi femeie,
Pentru că Dumnezeu Însuşi e făptuitorul şi chezaşul unirii lor, izbăvind-o de vremelnicie’’

Unirea celor doi soţi nu mai este doar o simplă unire naturală, ci o unire duhovnicească,
Cu un scop frumos, prin a cărui împlinire, cei doi vor reuşi împreună să se mântuiască.
Ţinta supremă a căsătoriei – părtăşie de nedesfăcut – este, aşadar, Împărăţia cerească.
Perechea sfinţită prin Taina Cununiei devine o familie, o celulă binecuvântată a Bisericii.
Devine o unire de cuget şi credinţă vie şi tare, o jertfă de iubire pe altarul dăruirii şi slujirii.
Căsătoria este vulnerabilă, lipsită de orice apărare, fără acoperământul haric al lui Dumnezeu.
Unde nu e Doamne, e gelozie, egoism, mânie, deprimare, plictiseală – stări ale întunecatului rău.
Dragostea autentică, curată, neondiţionată, reciprocă, din tinereţe şi până la sfârşitul vieţii,
Ce se naşte şi sporeşte doar în sânul iubirii lui Dumnezeu, este, aşadar, sufletul unei căsnicii.

Dragostea adevărată dintre soţi e dragostea ce rezistă în toate furtunile puternice ale vieţii,
Şi străluceşte ca un curcubeu divin pe cerul căsniciei, după bogate ploi de încercări ale Crucii.
E dragostea care pe toate le rabdă, care pe toate le crede, e esenţa şi forţa Sfintei Cununii.
E jurământ sfânt, angajament reciproc la bine şi la greu, ce se întăreşte cu rugăciunile Bisericii.

Dragostea necondiţionată este temelia pe care se construieşte un cămin frumos, solid şi trainic,
În care legătura dintre soţi se consolidează frumos, puternic, pentru veşnicie, divin şi tainic,
În care fiecare oferă celuilalt ce are mai frumos, mai bun, mai desăvârşit, mai curat, mai înalt,
În care fiecare dăruieşte cu bucurie, fără să sărăcească, îmbogăţindu-se sufleteşte unul pe celălalt.

Dragostea dintre soţi, chip al iubirii curate, duhovniceşti e izvor de reciprocă preţuire şi cinstire.
E izvor bogat de încredere şi comuniune, autentic dialog al sentimentelor profunde şi sincere.
O căsnicie împlinită e minunat prilej de înflorire sufletească, izvor nesecat de bucurie şi fericire.
O căsnicie înveşmântată în iubire creştină e izvor din care îţi potoleşti setea de înduhovnicire,
E drum spre desăvârşire şi mântuire, e drum spre veşnicie, e duhovnicească vieţuire.

Fericiţi sunt cei ce văd căsătoria ca pe o: ,,strădanie împreună-lucrătoare cu harul dumnezeiesc’’
Şi care prin viaţă duhovnicească de căsătorie, cununi de slavă ale Împărăţiei cereşti, dobândesc.
Fericiţi sunt cei ce mereu se luptă cu patimile şi le biruiesc cu harul dăruit lor, în Taina Nunţii.
Fericiţi cei ce îşi întemeiază căminul pe piatra solidă a armoniei, păcii, dragostei şi fidelităţii.
Fericiţi sunt soţii care conştientizează că pentru două pricini a fost lăsată căsătoria:
Pentru curăţie şi pentru naştere de prunci, dintre care cea mai mare este curăţia.

Taina Cununiei este Taina Bisericii ,,în care se recentrează pârghiile vieții’’.
Taina Cununiei este Taina Bisericii în care ,,se strâng toate energiile lumii’’,
,,Se adună ca într-un pântec’’ de unde așteaptă prin naştere, în afară ,,să izbucnească,
În cea mai unică și neobișnuită minune a lumii: ființa umană’’ – icoană dumnezeiască.
Fericite sunt familiile care vieţuiesc cu modestie, curăţie şi simplitate, după modelul strămoşilor.
Fericite sunt familiile cu copii binecuvântaţi, cu educaţie aleasă, având modele vii pe părinţii lor.

Fericiţi sunt soţii care risipesc orice neînţelegere prin supunerea în faţa voii lui Dumnezeu,
Care îşi transformă căsnicia într-o mică Biserică, în care se roagă cu credinţă la bine şi la greu.
Fericiţi sunt soţii care se roagă Bunului Dumnezeu ca să le fie Ajutător şi Sprijinitor în toate,
Şi mână în mână, prin vremuri bune sau rele, prin întuneric sau lumină merg drept, înainte.

Fericiţi sunt soţii de-o fire, ce pornesc dintr-un izvor, străbat aceeaşi cale si au un singur ţel.
Fericiţi sunt soţii ce privesc căsătoria ca pe o călătorie printre bucurii şi necazuri fel de fel,
Dar care în orice încercare, văd aprinsă o luminiţă de speranţă şi nădejde, o luminiţă de credinţă.
Fericiţi soţii ce se au unul pe altul şi mulţumesc lui Doamne pentru toate, cu adâncă recunoştinţă.

Fericit este căminul, în care icoana iubirii este icoana dragostei din sânul Preasfintei Treimi
Fericiţi sunt soţii ce-şi duc traiul laolaltă fără să se împiedice de unele diferenţe între însuşiri.
Fiind ca două note muzicale diferite, dar care se aud melodios, pe strunele unei fermecate viori.
Fericiţi sunt soţii uniţi în Hristos pentru veşnicie, ce cunosc şi respectă ale Lui principii şi valori:
Credinţa, iubirea, încrederea, rugăciunea, ascultarea, iertarea, respectul, fidelitatea, solidaritatea
Slujirea reciprocă, dăruirea, răbdarea, armonia, pacea, cinstea, hărnicia, onestitatea, sinceritatea.

Să ne rugăm cu credinţă lui Doamne să ne ajute să ne păstrăm neprihănită căsătoria – chip sfânt –
De toate lucrurile murdare ce o pot pângări şi care se află la tot pasul, pe acest întinat pământ.
Adânc, să ne rugăm ca toţi cei ce în Hristos am fost uniţi pe pământ, să fim şi-n Cer veşnic uniţi.
Cu credinţă, pe Doamne să-L rugăm: de cursele vrăjmaşului – pierzător de suflete – să fim păziţi,
Să ne povăţuiască spre lucrarea tuturor faptelor celor bune şi spre împlinirea sfintelor porunci,
Şi să aducem bogată roadă întru care să Se preamărească Dumnezeu, prin naştere de prunci.

Îl rog şi eu, pe Doamne, să binecuvinteze a mea căsnicie, ca să devină o cale spre sfinţenie.
Îl rog pe Doamne să-mi îmbrace casa în straie ţesute cu fire de iubire, lumină, pace, armonie.
Îl rog pe Doamne să ne ajute să transformăm căminul nostru într-o mică Biserică a lui Hristos,
Să fim vrednici mărturisitori şi următori ai Lui şi întreaga viaţă să ne-o trăim frumos şi cu folos.

Cristina Toma