Taina iubirii umane

0
131

Taina iubirii umane a atras întotdeauna atenţia asupra sa. Mulţi au dorit să o pătrundă, dar pentru cei neluminaţi de Dumnezeu uşile ei sunt invariabil închise. Pe înţeleptul rege Solomon însuşi Dumnezeu l-a învăţat să cunoască firea dobitoacelor şi apucăturile fiarelor, puterea duhurilor şi gândurile oamenilor, feluritele neamuri ale plantelor şi însuşirile rădăcinilor. Toate cele ascunse şi cele arătate le-am cunoscut, fiindcă înţelepciunea, lucrătoarea tuturor, mi-a dat învăţătură (înţ. Sol. 7, 20-21). Şi i-a dat Dumnezeu lui Solomon minte şi înţelepciune multă, ca nisipul mării (III Reg. 2, 35).

Numai că, dintr-un oarecare motiv, patru lucruri au rămas incomprehensibile pentru rege: Calea vulturului pe cer, urma şarpelui pe stâncă, mersul corabiei în mijlocul mării şi calea omului la o fecioară. Aşa este purtarea unei femei desfrânate: ea mănâncă şi îşi şterge gura şi zice: N-am făcut nimic rău (Pilde 30, 19-20).

Această zicală biblică ne îndreaptă cu mintea spre următoarele gânduri:

Calea vulturului pe cer este simbolul a tot ce este iraţional şi care nu poate fi prevăzut, ceea ce se ridică în aer şi se ascunde după orizontul cunoaşterii noastre. Aceasta e taina lumii spirituale, a teologiei şi a comuniunii cu Dumnezeu. Nu în zadar Domnul i-a comparat pe ucenicii Săi cu vulturii (v. Lc. 17, 37).

Urma şarpelui pe stâncă reprezintă tot ce este enigmatic, ascuns în cele mai de jos (incluzând şi „adâncurile satanice”). Nu în zadar Biblia îl numeşte pe diavol şarpe viclean. Acesta este blestemat să se târască şi să mănânce pământ (v. Fac. 3, 1 şi 14). Despre ispitele acestuia nu şi-a dat seama, până la un moment dat, nici măcar Iov, unul dintre cei mai mari drepţi ai Vechiului Testament, pe care însuşi Dumnezeu l-a lăudat.

Mersul corăbiei în mijlocul mării reprezintă motivele inimii umane, în conformitate cu care noi ne conducem, plutind în corabia vieţii pe „marea zilnică”, învolburată şi plină de deşertăciuni.

Şi, în sfârşit, calea omului la fecioară reprezintă, la fel ca păcatele soţilor, taina relaţiilor intime.

După cum se vede, regele Solomon le-a aşezat pe acestea în acelaşi rând cu căile cele de neînţeles ale Domnului, cu ispitele ascunse ale diavolului şi cu intenţiile adânci ale inimii umane. Apropierea intimă este îndepărtată de ochii străini şi, de aceea, este puţin probabil ca vreodată să fie descoperite toate complicaţiile ei.

„Păcatele tinereţii şi sănătatea familiei”, K. V. Zorin. Traducere din limba rusă de Eugeniu Rogori. Editura Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2010