Din sfaturile Părintelui Sofronie: Taina vieţii noastre este trecerea de la relativ la Absolut

0
174
Taina vieţii noastre
Taina vieţii noastre

Taina vieţii noastre

Iubiţii mei fraţi şi surori, deschideţi-vă inima, pentru ca Duhul Sfânt să însemneze într-însa chipul lui Hristos. Veţi fi atunci puţin câte puţin în stare a purta înlăuntrul vostru şi bucuria, şi durerea, şi moartea, şi învierea.

Lumea nu cunoaşte nimic mai măreţ decât chemarea de creştin. Dar cu cât ţelul este mai înalt, cu atât mai anevoioasă atingerea lui.

Taina vieţii noastre

Priviţi măreţul tablou pe care Dumnezeu ni-l dezvăluie în facerea cosmosului, în facerea omului după al Său chip şi asemănare. Ceea ce căutăm noi nu se mărgineşte la mărunta noastră viaţă de zi cu zi; este vorba de a fi cu Dumnezeu şi de a agonisi înlăuntrul nostru viaţa în toată deplinătatea sa, şi cosmică, şi dumnezeiască.

Noi trebuie să împreunăm în viziunea noastră duhovnicească fiinţa cosmică şi Fiinţa Dumnezeiască, făcutul şi nefacutul.

Fără El nimic nu există

Taina vieţii noastre. «Întru început era Cuvântul». Fără El nimic nu există pin ceea ce este. Zi de zi avem dureroasa experienţă a vieţii lainice în trupul nostru. Şi totuşi suntem făuriţi după chipul lui Hristos, al Absolutului. Problema, taina vieţii noastre este trecerea de la relativ la Absolut.

Dacă fiinţa a fost zidită de Dumnezeu, ea nu trebuie să moară. Dumnezeu a făcut viaţa, nu moartea. Ţelul nostru este viaţa cu Hristos-Dumnezeu, nemurirea, vecinicia. În descoperirea Scripturii ni se arată că vecinicia lui Dumnezeu ne poate fi împărtăşită.

Citește și:

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Cum să ne împotrivim relelor «gânduri»

Din sfaturile Părintelui Sofronie: În viaţă nu este nimic banal, mărunt, neînsemnat

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Găsiţi pricini pentru a fi cu Dumnezeu!

Din sfaturile Părintelui Sofronie: Nu lăsaţi nici un gând negativ să pătrundă în inimă

“Din viaţă şi din Duh”, Arhimandrit Sofronie Saharov, traducere din limba franceză de Ierom. Rafail (Noica), – Ed. a 2-a, rev. -Alba Iulia: Reîntregirea, 2014