Tainele vieţii viitoare: Tendinţele naturale ale sufletului

0
167

photo-1466278313810-9aca9abea861

Alte dovezi despre existenţa vieţii viitoare se pot lua din însuşirile lui Dumnezeu şi din proprietăţile sufletului.

Toate articolele pe aceeași subiect

Iată una dintre ele: Fără îndoială, există Dumnezeu, căci El Se arată omului nu numai în sufletul lui, dar şi în natura vizibilă şi prin mijlocitele Sale revelaţii.

El este drept şi preasfânt; El a sădit în sufletul omului tendinţa către fapte bune şi dezgust de cele rele. Şi, în adevăr, sunt mulţi oameni care se silesc a face fapte bune şi care de bună voia lor se supun grelelor încercări ale abnegaţiei.

Însă noi vedem că adesea păcătoşii sunt fericiţi pe pământ, pe când drepţii suferă până la moarte, adeseori din cauza păcatelor altora. Dacă n-ar fi pentru oameni o altă viaţă, în care să fie răsplătit fiecare după faptele sale, atunci Dumnezeu n-ar fi drept şi preasfânt. Fiind îngăduitor spre păcătoşi, El ar fi nemilostiv faţă de cei drepţi; însă aceasta e inadmisibil. Deci, Dumnezeu fiind Sfânt, trebuie să fie o altă viaţă, în care păcătoşii şi drepţii îşi vor primi răsplata cuvenită.

Încă o dovadă: Dumnezeu a sădit în mintea omului tendinţa spre adevăr; în voinţă, tendinţa spre bine; în inimă, tendinţa spre fericire. Însă, mintea omului nu se mulţumeşte cu cunoştinţele dobândite aici pe pământ; ea vede că acestea sunt departe de a fi complete şi perfecte; voinţa lui întâmpină multe obstacole în perfecţionarea spre bine; şi omul, deşi aici pe pământ se trudeşte mult pentru bine, totuşi, nefiind destul de copt în privinţa morală, e atras de păcat; inima lui nu găseşte pe pământ adevărata fericire.

Cu ce scop, dar, Creatorul, a sădit în inima omului astfel de tendinţe înalte, dacă ele ar rămâne nesatisfăcute, dacă aspiraţiile şi speranţele lui ar rămâne neîmplinite, adică, dacă după moarte n-ar fi o altă viaţă, mai bună?

Aceasta ar fi  contrar bunătăţii, înţelepciunii şi sfinţeniei lui Dumnezeu. Şi, deci, după cum e neîndoielnic că există un Dumnezeu veşnic, înţelept şi perfect, tot aşa e de neîndoielnic că există pentru om o viaţă fără de moarte, în care i se vor satisface tendinţele naturale ale sufletului său.

Tainele vieţii viitoare / S.A. Arhanghelov; pref., ed. îngrij. ieromonah Porfirie Bercea; trad.: Climent I. Bontea(1899) – Bacău: Bunavestire, 2007