Tăria împărăţiilor şi a tronurilor

0
68

imparatriaSoarta persoanelor de rang împărătesc nu este ca .soarta persoanelor particulare, şi randuiala vieţii lor nu este ca rânduiala vieţii fiecăruia dintre noi. Persoanele particulare sunt singurele răspunzătoare pentru soarta lor, în vreme ce soarta persoanelor şi a tronurilor împărăteşti depinde nu numai de ele, ci şi de duhul, de rânduielile şi de năzuinţele poporului. Cât de des ia Domnul un împărat ales şi iubit de Dumnezeu de la un popor care se face nevrednic de el!

Tronul împărătesc va fi la noi neclintit în vecii vecilor dacă vom alcătui din noi înşine o temelie nu omeneşte temeinică, ci vrednică de o deosebită bunăvoinţă şi ocrotire dumnezeiască. Tăria trupului nostru depinde de nevătămarea părţilor lui: şi tăria statului depinde de dreapta lucrare a claselor poporului, care îl alcătuiesc. Să-l luăm învăţător în această privinţă pe sfântul proroc Isaia şi să învăţăm de la el ce se cere de la noi pentru ca statul .să fie trainic. Duhul lui Dumnezeu a dus duhul acestui proroc pe toate căile poporului oarecând ales al lui Dumnezeu șI  a arătat proroceşte,  însemnând judecăţile şi pedepsele, tot ce Îl întărâtă pe Dumnezeu şi atrage mânia Lui.

Boierii tăi – adică „mai-marii tăi”, „conducătorii zice prorocul, nu ascultă, născocesc legi noi şi un nou fel de cârmuire. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: ”Vai celor puternici din Israil! Nu se va potoli mania mea spre cei vrăjmaşi, și pre cei neascultători voi pierde (Is. 1, 23-24).  Judecătorii tăi,  continuă prorocul – adică toate autorităţile civile – judecă pe bani, iubesc darurile, nu fac dreptate săracilor şi la judecata văduvelor nu iau aminte. Pentru aceasta, aşa zice Domnul: „Aduce-voi mâna Mea preste voi, şi vă voi arde pre voi spre curăţire, şi pre toți cei neascultători îi voi da pierzării” (Is. 1, 23-25). După aceea, prorocul s-a uitat cum îşi petrec timpul israilitenii, şi a văzut că aceştia, sculându-se dimineaţa târziu, aşteaptă seara spre a se veseli cu alăute şi cu harfe, cu tobe şi fluiere (Is. 5, 12), fără a se gândi la lucrurile Domnului şi la rânduielile binecredincioase ale vieţii – şi iată judecata lor; lărgeşte, iadule, sufletul tău, şi cască gura ta, şi se vor pogorî în ea cei ce nebuneşte se veselesc. S-a uitat prorocul la femei, şi iată ce a văzut: înălțatu-s-au fetele Sionului, şi au umblat cu grumaz înalt şi întru clipelile ochilor şi cu mersul picioarelor împrejur, împreună târând pe jos hainele şi cu picioarele împreună jucând (iată şi baleturile noastre); pentru aceasta iată şi judecata lor: şi va smeri Domnul stăpânele, fetele Sionului, şi va descoperi ruşinea lor; şi în locul mirosului frumos va fi putoare, şi în loc de brâu cu funie se vor învinge, şi în locul podoabei de aur a capului pleşuvie vor avea,  şi în locul veşmântului de porfiră se vor încinge cu sac (Is. 3, 15-23). Când a terminat de cercetat tot poporul luate nedreptăţile lui, a strigat cu amărăciune: cu stricare Va strica pământul, şi cu răpire va fi răpit pământul. Blestem va mânca pământul, că au păcătuit cei ce locuiesc pe el; pentru aceasta, săraci vor fi cei ce locuiesc preste el; pentru aceasta, săraci vor fi cei ce locuiesc pre pământ,  rămănea-vor oameni puțini (Îs. 24, 3, 6).

Iată randuiala vieţii potrivnice lui Dumnezeu a poporului, viaţa care atrage asupra sa judecata şi pedeapsa lui Dumnezeu! Pedepsele acestea îi lovesc pe păcătoşi aparte, pe fiecare după soiul său – însă atunci când răul, nefiind înfrânat cu nimic, cuprinde întreg poporul, toată ţara se pustieşte şi se face sălaş de bufniţe şi de lilieci (Is. 2,20).

Vedeţi şi singuri dacă şi în ce măsură ni se potrivesc toate mustrările şi ameninţătoarele sentinţe ale prorocului…

Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor, Sfântul Teofan Zăvorâtul

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here