Ţinta rugăciunii

0
121

 

25 mai: A treia Aflare a Cinstitului Cap al Mergătorului Înainte şi Botezătorului Ioan
II Cor. 4, 6-15; Mt. 11, 2-15

A treia Aflare a avut loc în 823, când Capul Înainte-Mergătorului a fost mutat la Constantinopol.

Ţinta rugăciunii

Tâlcuind rugăciunea ca lucrare a prezenţei lui Dumnezeu, Părintele Florovski scria: „Adevărata ţintă a rugăciunii este aceea de a intra în vorbă cu Dumnezeu. Şi aceasta nu se mărgineşte la anumite ceasuri ale zilei. Creştinul trebuie să se simtă în chip personal în prezenţa lui Dumnezeu. Ţelul rugăciunii este tocmai acela de a fi totdeauna cu Dumnezeu”.

„Ceea ce trebuie este necontenita râvnă faţă de Dumnezeu – o însufleţire ce este de faţă atunci când vorbeşti, citeşti, priveghezi sau cercetezi ceva”. – Teofan Zăvorâtul

Descriind rugăciunea de la Muntele Athos, Basil Pennington scrie: „Călugărul stă înaintea lui Dumnezeu într-o stare de adâncă cinstire, cu Doxa (Slavă) şi Kyrie (Doamne) necontenit pe buzele sale”.

Lucrarea zilnică a prezenţei înseamnă a purta mereu o convorbire lăuntrică cu Dumnezeu, ridicând în timpul treburilor zilnice scurte rugăciuni de închinare şi la­udă lui Dumnezeu, supuse şoapte de dragoste caldă către Cel ce este în lăuntru, mai aproape de noi decât aerul pe care-1 respirăm. Este o viaţă de negrăit, plină de slavă, o viaţă lăuntrică de strălucire ce poate fi a noastră, oricât de nevrednici am fi, prin darul rugăciunii.

Există o poveste despre preotul paroh din Ars. El a fost văzut intrând în biserică in fiecare zi. Fiind întrebat ce făcea în biserică, a răspuns că nu se roagă. „Păi, dacă nu vă rugaţi, l-au întrebat, ce anume faceţi în biserică în fiecare zi?”

El a răspuns: ,,Stau pur şi simplu în faţa altarului, mă uit la Iisus pe cruce, El Se uită la mine, şi suntem fericiţi să fim aşa împreună”.

Nu făcea decât să stea înaintea lui Hristos. Era felul său de a lucra prezenţa lui Dumnezeu în fiece zi: doi prieteni ce stau împreună, bucurându-se de a fi laolaltă, fără să simtă nevoia de a spune ceva.

Troparul Înainte -Mergătorului Ioan

Ca o dumnezeiască comoară ascunsă în pământ, Hristos a descoperit Capul tău nouă, Prorocule şi Înainte-Mergătorule. Deci toţi adunându-ne întru aflarea lui, cu cântari de Dumnezeu grăitoare pe Mântuitorul lăudăm, Cel ce ne mântuieşte pe noi din stricăciune cu rugăciunile tale.

Vitamine duhovniceşti pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris