Toate sunt mai slabe ca pânza de păianjen

0
293

panzaAţi văzut puterea lui Dumnezeu, aţi văzut iubirea de oameni a lui Dumnezeu? Puterea, că a cutremurat pământul; iubirea de oameni, că i-a oprit căderea. Dar, mai bine spus, în fiecare din ele Şi-a arătat şi puterea, şi iubirea Sa de oameni. Cutremurându-l, Şi-a arătat puterea, iar oprindu-l, iubirea Sa de oameni; că a cutremurat pământul şi a întărit lumea; că l-a ridicat când se cutremura şi era să cadă.

Cutremurul a trecut, dar să rămână frica! Cutremurul s-a dus, dar să nu se ducă evlavia!

Ne-am rugat trei zile, dar să nu ne curmăm sârgul! Că pentru aceea a fost cutremurul, pentru trândăvia noastră. Ne-am trândăvit, şi-am chemat cutremurul; ne-am sârguit, şi-am îndepărtat urgia! Să nu ne mai trândăvim, ca să nu chemăm din nou urgia şi pedeapsa: Că nu vrea Dumnezeu moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu. Aţi văzut cât de şubred e neamul omenesc?

Când se cutremura pământul, gândeam în mine şi ziceam: Unde sunt răpirile? Unde-i lăcomia? Unde-i împilarea? Unde e mândria? Unde e puterea? Unde sunt ostenelile? Unde-i jefuirea săracilor? Unde-i îngâmfarea bogaților? Unde-i puterea dregătorilor? Unde-i ameninţarea? Unde-i frica? Deodată, toate s-au destrămat mai iute ca o pânză de păianjen, toate-au pierit! Tot oraşul plângea şi toţi la biserică alergau! Gândiţi-vă ce-am fi păţit dacă Dumnezeu ar fi vrut să dărâme totul!

Spun aceasta ca frica de cele petrecute să fie mereu vie-n voi, spre întărirea sufletelor voastre. L-a cutremurat, dar nu l-a prăbuşit! Că de-ar fi voit să-l pedepsească, nu l-ar fi cutremurat! Dar pentru că n-a voit, a luat-o cutremurul înainte ca un crainic, vestind mai dinainte tuturor urgia lui Dumnezeu, ca de frică să ne facem mai buni şi să îndepărtăm pedeapsa. Aşa a făcut Dumnezeu şi cu neamurile străine: Încă trei zile, şi Ninive va fi nimicită!

– Dar pentru ce nu o nimiceşti? O ameninţi cu dărâmarea, şi de ce nu o dărâmi?

– Pentru că nu vreau să o dărâm, tocmai de aceea o ameninţ.

– Ce vrei să spui?

– Ca să nu fac ce spun, să meargă înainte cuvântul Meu şi să împiedice fapta! Încă trei zile, şi Ninive va fi nimicită! Atunci grăia proorocul, astăzi zidurile, slobod glas. Acestea le spun, şi nu voi înceta de a le spune şi săracilor, şi bogaţilor. Gândiţi-vă cât de mare e urgia lui Dumnezeu! Gândiţi-vă că Lui toate Îi sunt lesnicioase şi uşoare! Să o curmăm o dată cu păcatul! Într-o clipă ne-a slăbănogit şi sufletul, şi mintea, şi ne-a zguduit temeliile inimii. Să ne gândim ce vom face în ziua cea înfricoşată, când groaza nu va ţine o clipă, ci veacuri nesfârşite, când vor fi râuri de foc, urgii ameninţătoare, puteri care să ne târască la judecată, scaunul cel înfricoşător, tribunalul cel care nu se lasă înşelat, când ni se vor pune înaintea ochilor faptele fiecăruia şi nu va fi nimeni să sară-n ajutor, nici vecin, nici apărător, nici rudă, nici frate, nici tată, nici mamă, nici străin, nimeni! Spune-mi: ce vom face atunci?

Înfricoşez, ca să mântui. Fac predica mai tăioasă ca un cuţit, ca fiecare din voi să taie putregaiul din el.

Nu vă spuneam totdeauna, aşa cum vă spun şi acum şi nu voi înceta de a o spune: Până când veţi fi cu sufletul ţintuiţi de cele din lume? Către toţi vorbesc, dar mai cu seamă către cei bolnavi, către cei ce nu iau aminte la cele ce grăiesc. Dar, mai altfel spus, cuvântul este folositor şi celui bolnav, şi celui sănătos: celui bolnav ca să se însănătoşească, celui sănătos ca să nu se îmbolnăvească.

Până când goana după bani? Până când goana după averi? Până când goana după case măreţe şi strălucitoare? Până când goana după plăceri josnice? Iată, a venit cutremurul! La ce-a folosit averea? Osteneala fiecăruia s-a dus! Bogatul a pierit împreună cu averea lui! Casa a pierit cu cel ce a făcut-o! Mormânt de obşte al tuturor a ajuns oraşul, mormânt făcut în grabă, construit de nenorocire, nu de mâini de meşteri. Unde-i bogăţia? Unde-i goana după averi? Vedeţi că toate sunt mai slabe ca pânza de păianjen?

„Omilii la dreptul Lazăr” – Sf. Ioan Gură de Aur

Jurnal Spiritual

V-ar putea interesa şi aceste articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here