„Tot ce vă încurcă, socotiți-l dușman!”

0
93

dusmanDomnul să vă binecuvânteze, pentru slava numelui Său celui sfânt. Este greu la început şi pare o neghiobie, o ciudăţenie – câte şi mai câte gânduri nepotrivite se pot isca despre această lucrare! Principalul este să stai drept cu mintea în inimă în faţa Domnului, să stai în faţa Lui neabătut, zi şi noapte, până la sfârşitul vieţii Faceţi-o cu un pic de trudă. Durata de deprindere a lecţiei poate fi şi lungă şi scurtă, după cum este credinţa şi truda. Nu vă destindeţi. Veţi avea şi bănuieli faţă de cel ce v-a sfătuit şi lipsa de bunăvoinţă faţă de însăşi fapta rugăciunii – hulă împotriva ei – şi istovire, şi dorinţă de a renunţa – tocmai pentru că nu este simplu. Atenţie la primejdie! Nu le daţi ascultare şi ţineţi-vă de lucrarea începută. Mai mult decât orice, vrăjmaşul însămânţează hulă împotriva acestei rugăciuni. Căci atunci focul îl arde şi îl izgoneşte. El nu are acces la persoana în a cărei inimă este înrădăcinată rugăciunea lui Iisus. Dulcele nume al Domnului, care necontenit răsună şi glăsuieşte în inimă, chiar şi fără ştirea dumneavoastră, îl va lovi. Căci se întâmplă uneori ca sufletul, din neglijenţă sau din nechibzuinţă, să uite de sine şi să cadă în reverie, dar revenindu-şi şi întocându-se la sine, descoperă că în inimă răsună una şi aceeaşi cântare: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluieşte-mă pe mine, păcătosul!

Gândul dumneavoastră despre sfărâmarea în pulbere în faţa Domnului este miezul acestei lucrări. Fiţi aşa necontenit, căci totul este aici. În rugăciune trebuie să stai ca la Judecata de Apoi: drepţi. Asta înseamnă a nu-ţi îngădui mişcări libere şi a nu da pace trupului. Orice pace a trupului este vătămătoare pentru suflet. Mai târziu veţi afla singură… Numai puneţi-vă ca măsură: căderea cu căldură în faţa lui Dumnezeu, în asta este fericirea. Tot ce vă încurcă, socotiţi-l duşman.

Pacea Domnului fie cu dumneavoastră!

„Învățături și scrisori despre viața creștină” – Sf. Teofil Zăvorâtul

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here