Tradiția bisericii = tradiția bucuriei

0
89

OLYMPUS DIGITAL CAMERAToată lucrarea Bisericii este o lucrare care vrea să aducă bucuria între oameni. Sfintele Taine aduc harul lui Dumnezeu pentru existența oamenilor. Sfânta Spovedanie, aducând iertarea păcatelor, este un prilej de bucurie. Domnul Hristos a dat ucenicilor săi puterea de izbăvire a păcatelor ca să îi despovăreze pe oameni, să-i facă receptivi la bucurie.

La Sfântul Maslu este o rugăciune în care sunt cuprinse și următoarele cuvinte: Facă-se, Doamne, untdelemnul acesta, untdelemn de bucurie, untdelemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de orice lucrare diavolească, pecete nestricată, bucurie a inimii, veselie veșnică”.

Deci cerem ca prin untdelemnul cu care se ung, credincioșii să ajungă la bucurie și apoi la sfințenie. Atunci când se face cineva călugăr, cea dintâi haină pe care o primește este o haină albă, o cămașă lungă de culoare albă și în legătură cu aceasta se spune: „Fratele nostru (numele) se îmbracă în haina veseliei. Să zicem pentru el: Doamne miluiește”. Cam uităm, noi călugării, de multe ori, de lucrul acesta: că am fost întâi îmbrăcați în haina veseliei. Cam uităm să ne veselim deși zice Domnul Hristos: „Bucurați-vă și vă veseliți”.

Untdelemnul este o pavăză puternică, adăpost temeinic, izbăvitor de toată lucrarea diavolească. Adică nu are putere vrăjmașul să se apropie de cel uns cu untdelemn sfințit, de cel căruia i se dă bucurie și sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică.

Untdelemnul este văzut și ca o pecete nestricată. Adică untdelemnul face ca cel uns să fie cunoscut de Dumnezeu ca și când ar avea o pecete pe el. Pecetea e viața noastră; nu e o ștampilă pe un act ci e ceva ce emană din om, o bucurie a inimii și o veselie veșnică.

Deci în tradiția bisericii noastre, iată, este lucrarea aceasta de înveselire, de înmulțire a bucuriei. La Sfânta Liturghie, când credincioșii cântă :„Fie numele Domnului Binecuvântat, de acum și până-n veac”, preotul se roagă și zice către Domnul Hristos: „Primirea Legii și a proorocilor, Tu însuți fiind Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai primit toată rânduiala cea părintească, umple de bucurie și de veselie inimile noastre. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor”.

Arhimandrit Teofil Părăian

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here