Tropare de umilință către Cuvioasa Parascheva

0
171

sfanta-paraschevaTropare de umilință către Cuvioasa Parascheva alcătuite de Sfântul loan lacob Românul

De la Epivata ai odrăslit
Și la sihăstrie ai strălucit.
Alegându-ţi ca liman
Viaţa celor netrupeşti
În pustie la Iordan,
Preacuvioasă fecioară,
Izvor nesecat te-ai făcut
Norodului tău de la Prut.

Din fundul pustiei ai alergat
Spre pământul nostru
Şi Moldova te-a îmbrăţişat,
Avându-te pe tine noian de îndurări
La vreme de necazuri şi grele încercări.

De rudenii te-ai lipsit
Pentru Hristos, Cuvioasă,
Şi Lui Singur ai slujit
Cu viaţă anevoioasă.
Duhul tău se veseleşte cu slavoslovii,
Darul tău ne ocroteşte Țara Moldovei
Şi izvor de vindecare
La toţi rămâi de-a pururea.
Al Moldovei odorule preacinstit,
Cu Hristos la Ceruri te-ai logodit.
Părăsind cele lumeşti,
În pustie la Iordan
Ai venit să vieţuieşti
Ca îngerii, Paraschevo.
Folositoare te ştim
Celor ce cu drag te cinstim.

“Sfânta Cuvioasa Parascheva cu sfintele moaşte la Iaşi” – Editura Sophia, București 2009. Carte tipărită cu binecuvântarea PS Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului