Sfântul Nicolae Velimirovici – Pomenirea tăierii cinstitului cap al Sfântului Botezător Ioan

0
69

Uciderea Sfântului Ioan Botezătorul

Sfântul Nicolae Velimirovici – Proloagele de la Ohrida – Uciderea Sfântului Ioan Botezătorul  – Pomenirea tăierii cinstitului cap al cinstitului, măritului Proroc, înaintemergător şi Botezător Ioan

Irod Antipa – fiul acelui Irod, care a poruncit uciderea celor douăzeci de mii de prunci din Betleem la vremea Naşterii Mântuitorului – a fost stăpân în Galileea în timpul predicării lui Ioan Botezătorul. El era căsătorit cu fiica lui Aretas, care era un prinţ arab. Dar Irod, fiind roadă rea a rădăcinii celei rele, a dat-o la o parte pe legiuita lui soţie şi în mod nelegiuit şi-a luat-o concubină pe Irodiada. Ea era soţia fratelui lui, frate ce se afla încă în viaţă.

Sfântul Ioan Botezătorul a strigat tare şi neînfricat împotriva nelegiuirii regelui Irod. I-a aratat că nu i se cuvine lui să ţină femeie pe soţia fratelui lui. Din această pricină Irod l-a aruncat pe Sfântul Ioan în închisoare.

În timpul unui banchet de la curtea sa din Sevastia, în Galileea, înaintea oaspeţilor a jucat Salomeea, fiica Irodiadei şi a lui Filip. Irod, beat de vin, a fost atât de împătimit de acest dans al Salomeei, încât i-a făgăduit că îi va da orice îi va cere, până la jumătate din împărăţie. Irodiada a sfătuit-o pe fiica ei Salomeea să-i ceară lui Irod capul lui Ioan Botezătorul. Irod a dat poruncă, Ioan a fost decapitat în temniţă şi după cum fusese porunca, s-a adus sus, în sala banchetului, capul lui Ioan pe o tipsie.

Ucenicii lui Ioan au luat trupul învăţătorului lor şi l-au îngropat cu cinste; iar necurata Irodiada a luat capul lui Ioan. După ce i-a înţepat de mai multe ori limba cu un ac, l-a aruncat într-un loc necurat.

Istoria Capului Sfântului Botezător Ioan, al pierderilor şi aflărilor lui succesive (în număr de trei) se vede la ziua de 24 februarie.

Pedeapsa lui Dumnezeu nu a întârziat însă să cadă asupra nelegiuiţilor. Prinţul Areta, care a vrut să răzbune onoarea fiicei lui, a pornit război împotriva lui Irod şi-a învins. Învins fiind Irod, Caligula l-a osândit la surghiun – mai întâi în Galia, iar mai apoi în Spania.

Irod şi Irodiada au trăit în surghiun, în sărăcie cumplită şi în înjosire, pentru uciderea Sfântului Ioan Botezătorul. Ei au murit când s-a deschis pământul şi i-a înghiţit de vii. Salomeea rău a pierit la Râul Sikaris. (vezi Cugetarea dintru această zi).

Uciderea Sfântului Ioan Botezătorul s-a întâmplat chiar înainte de paştele iudeilor. Ea se prăznuieşte la 29 august deoarece aceasta este ziua în care s-a sfinţit slăvita biserică închinată lui din Sevastia. Ea a fost ridicată chiar deasupra mormântului lui, de către slăviţii împăraţi Constantin şi Maica lui Elena. Această biserică mai adăposteşte şi moaştele a doi dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul, Sfinţii Elisei şi Avdie.

Jurnal Spiritual