Un prânz la ţară

0
104


9 mai: Sfântul Proroc Isaia și Sfântul Mucenic Hristofor
I Tes. 2, 14-20; Lc. 4, 22-30

Isaia este unul dintre cei patru proroci mari. El a început să prorocească în anul 737 î. Hr. şi a murit la începutul veacului al şaptelea î. Hr.

Hristofor a suferit mucenicia în Licia, sub domnia împăratului Decius (249-251).
Un prânz la ţară

Am auzit pe cineva odată spunând cum se serveşte prânzul la ţară. La prânz toţi copiii şi lucrătorii tocmiţi cu ziua vin de la câmp. îşi spală mâinile şi se aşază la ma­să.

Înainte de aducerea mâncării, se citeşte corespondenţa. Apoi se dau sfaturi des­pre ce lucrări trebuie făcute în acea după-amiază şi seară. După aceea, se serveşte mâncarea, spre a da fiecăruia putere să-şi îndeplinească sarcinile pe care tocmai le-a primit.

Ceva asemănător se întâmplă şi la Liturghie. În prima parte a Liturghiei – numită Liturghia Cuvântului – primim Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă sfaturi în citirea Apostolului, în pericopa evanghelică şi în predică.

Însă noi suntem prea slabi spre a putea purta Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem lipsiţi de putere. Tocmai de ace­ea, în a doua parte a Liturghiei – numită Liturghia Credincioşilor-, Dumnezeu vine să ne întărească în slăbiciunea noastră. Ne dă puterea de care avem nevoie. Ni Se dă El Însuşi – Pâinea Vieţii – prin Taina Sfintei Împărtăşanii.

Condacul Sfântului Proroc Isaia

Harul prorociei luând, Prorocule şi Mucenice Isaia, de Dumnezeu propovăduitorule, tuturor ai arătat întruparea Domnului, strigând cu mare glas marginilor: Iată, Fecioara în pântece va lua!

Troparul Sfântului Mucenic Hristofor

Cu haine din sângiuri împodobindu-te, stai înaintea Domnului, Împăratului tutu­ror, Hristofore pururea slăvite, unde cu cetele celor fără de trupuri şi ale Mucenici­lor cânţi cu dulce cântare întreit-sfântă şi înfricoşată. Pentru aceasta, cu rugăciunile tale, mântuieşte turma ta.

Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris