Părintele Cleopa – Despre unirea Bisericii Ortodoxe cu celelalte culte

0
98

unirea Bisericii Ortodoxe cu celelalte culte

– Cum vedeţi Sfinţia Voastră unirea Bisericii Ortodoxe cu celelalte culte?

– Fraţilor, unirea Bisericii nu este lucru omenesc, ci dumnezeiesc. Nu-i în puterea noastră.

Iată cum văd eu: Să punem post şi rugăciune către Dumnezeu şi când va veni Duhul Sfânt să ne găsească ca la Sfinţii Apostoli. Ce spune la Faptele Sfinţilor Apostoli, când a venit Duhul Sfânt? Şi era inima celor ce au crezut una şi toate le erau de obşte. Nu mai ziceau că această casă este a mea, haina asta este a mea! Asta este lucrarea Duhului Sfânt.

Dacă va veni Duhul Sfânt, când îl cerem cu post şi cu rugăciune, când va veni, la toate minţile arhiereilor catolici şi ortodocşi va fi aceeaşi gândire: „Hai să ne unim, că n-au fost la început două Biserici, ci una singură”.

Deci asta să cerem la Dumnezeu, că El poate face unitate de vederi în toate privinţele. Noi, nu. Nu zicem: Rămâneţi întru Mine, că fără de Mine nu puteţi face nimic?

Asta este. Le-am spus atunci. Da. Unitatea în credinţă este un lucru. Mântuitorul a spus: Trebuie a se predica această Evanghelie a Împărăţiei spre mărturie la toate popoarele şi apoi va veni sfârşitul. Dacă este spre mărturie, poate să fie şi mâine sfârşitul.

Evanghelia a auzit-o şi japonezul şi chinezul şi indianul.

Toţi au auzit-o. Iar dacă este vorba să creadă, să se facă unitate de credinţă, atunci numai Domnul ştie.

Dar pe noi ne interesează asta: „Cum am să termin eu viaţa?”, nu când va fi sfârşitul lumii. Că Mântuitorul a spus: Iar despre ziua şi ceasul acela, nimeni nu ştie; nici îngerii din cer, nici Fiul la om, ci numai Tatăl Meu. Dar nu, când îmi aduc aminte de sfârşitul lumii, ce spun? „Stai, măi! Dar eu mor mâine! Ce dacă va mai ţine lumea asta o mie de ani? Cu ce mă duc eu de aici? Ce-am pus eu în traistă?” Că Mântuitorul a spus: Privegheaţi şi vă rugaţi,că nu ştiţi ziua nici ceasul!

“Ne vorbeşte Părintele Cleopa” – Volumul 3, prin osteneala Prea Cuviosului Archimandrit Ioanichie Bălan