Unui om sincer îi poţi privi sufletul ca într-o oglindă

0
269

Sinceritatea şi adevărul sunt vitale în relaţiile umane.
Sinceritatea şi adevărul sunt vitale în relaţia cu Doamne,
Fiindcă sinceritatea este lumina faptelor noastre,
Este stânca, temelia de nezdruncinat a vieţii spirituale.

Adevărul este o lumină divină care străluceşte peste veacuri,
Şi Dumnezeu care este Adevărul cel veşnic, ne vrea sinceri,
Căci adevărul şi sinceritatea sunt: iubire, lumină, simplitate,
Cinste, onestitate, curaj, înţelepciune, puritate, autenticitate.

Sinceritatea înseamnă gânduri și fapte,
Care ne reprezintă în totalitate.
Om şi adevăr se întâlnesc prin sinceritate.
A fi sincer, înseamnă să fii cu adevărat cine eşti,
Nu cine crezi că eşti sau cred cei din jur că ai fi.

Omul sincer se decoperă cu bune şi cu rele.
Omul sincer se decoperă cu lumini şi umbre.
Nu vrea niciodată să pară mai bun decât este.
Omul sincer este o carte deschisă, cu pagini curate
Şi murdare, cu poveşti frumoase şi cu poveşti urâte.
Omul sincer recunoaşte întotdeauna când greşeşte.
Unui om sincer îi poţi ierta cu uşurinţă greşelile toate,
Fiindcă sinceritatea lui te dezarmează, te îmblânzeşte.

Omul sincer îşi contientizează neputinţa sa în faţa păcatului.
Conştientizează, că fără Dumnezeu nu poate ţine piept răului.
Omul sincer, recunoscându-şi lipsurile şi slăbiciunile se smereşte,
Strigă la Domnul să-l scoată din întuneric şi ajutor de la El primeşte.

Doar într-o inimă sinceră şi smerită Sfântul Duh sălăşluieşte.
Fără minciună legea se împlineşte şi înţelepciunea se desăvârşeşte.
Omul care iubeşte adevărul fără nicio teamă pe Hristos mărturiseşte.
Fericit cel curat cu inima, ce sincer pe Dumnezeu şi aproapele iubeşte!
Fericit cel ce pe altarul adevărului şi iubirii sincere se jertfeşte!

Unui om sincer îi poţi privi sufletul ca într-o oglindă.
Pe faţa unui om sincer şi curat poţi citi tot ce-l frământă.
Poţi vedea orice tristeţe, orice dezamăgire, orice durere,
Poţi vedea şi bucuria, şi speranța, și autentica fericire.

Să admirăm curajul unui om de a fi sincer într-o lume,
În care falsitatea, miciuna, viclenia sunt la loc de cinste!
Să fim cu toții de partea adevărului în orice împrejurare,
Indiferent de mulțimea obstacolelor ce ni se pun în cale,
De cei ce doresc ca adevărul să fie învins de minciună,
De cei ce pe drumul vieții se țin cu falsitatea de mână.

Să ne dorim să fim cu suflet de copil sincer, pur și curat!
Să nu ascultăm de cei ce ne-nvață că sinceritatea e un păcat
Și minciuna o virtute, să credem că adevărul mereu va-nvinge!
Să credem că adevărul este curățenie sufletească, este Iubire!

Să cunoaștem importanța cunoașterii și ancorării în Adevărul divin!
Să credem fără nicio îndoială, că Adevărul este Medicul cel Bun,
Ce ne redă sănătatea, pacea sufletească, bucuria, ce ne vindecă deplin!
Să ne îndepărtăm de cel rău – împăratul minciunii, împăratul viclean!

Doar cu Hristos – ,,Calea, Adevărul și Viața” – să călătorim în viața noastră,
Ca să străbatem drumul de la minciună la adevăr, de la-ntuneric la lumină!
Numai cu Hristos alături de noi și în noi, ne vom înveșmânta în puritate,
În sinceritate și adevăr – principii sănătoase de viață, valori autentic creștine!

Cristina Toma