Urmărire cu evlavie a slujbei Sfintei Liturghii

0
95

Este foarte rău obiceiul celor care merg la marile săr­bători ale Naşterii şi Învierii Domnului şi se împărtă­şesc, fără ca mai înainte să participe la Sfânta Liturghie.

Şi este şi greşeala preoţilor care îi împărtăşesc astfel fără rânduială pe credincioşi.

Cum vei primi binefacerile jertfei de pe Golgota dacă mai înainte nu ai fost prezent la reconstituirea reală a Jertfei de pe Cruce, în timpul Sfintei Liturghii? Este ab­surd. La Sfânta Liturghie are loc reconstituirea reală şi fundamentală a Jertfei de pe Golgota. Trebuie să parti­cipi la Dumnezeiasca Liturghie de la începutul şi până la sfârşitul ei. Sfânta Liturghie începe cu cuvintele: Bi­necuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh…

Să urmăreşti cu evlavie si cu cucernicie toată Sfânta Liturghie. Să te rogi în timpul săvârşirii ei. Să îţi înalţi inima până la tronul lui Dumnezeu. Şi la sfârşit să pri­meşti şi darurile jertfei Domnului. Să te împărtăşeşti cu preacuratul Trupul Lui, care pentru noi S-a jertfit pe Cruce şi acum s-a repetat jertfa aceasta pe Sfânta Masă. Să te împărtăşeşti din Preascumpul Sânge al Mântuito­rului, care S-a vărsat pe Cruce pentru noi.

Numai bolnavii care sunt la pat se pot împărtăşi din Sfânta Pâine pe care Biserica o păstrează în Sfântul Chi­vot, fără să fie datori să asculte mai înainte Sfânta Li­turghie. Cei sănătoşi niciodată nu pot face acest lucru.

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017