Valoarea mântuitoare a întrupării Cuvântului

0
74

nasterea-domnuluiMinune covârșitoare fiind, Cuvântul nu era cuprins de ceva în chip deosebit, ci mai degrabă le cuprindea El Însuși pe toate. Și precum, deși este în toată zidirea, este în afară de toate după ființă, dar este în toate prin puterile Lui, orânduindu-le pe toate, întârziind în toate purtarea Lui de grijă și dăruind viață fiecăruia și tuturor deodată, tot așa, cuprinzând toate, este necuprins,  fiind întreg numai în Tatăl în toate privințele.

Astfel fiind și în trupul omenesc și făcându-l viu El Însuși, le făcea de asemenea vii pe toate și era în toate și în același timp în afară de toate. Și făcându-se cunoscut din trup prin fapte, nu era mai puțin văzut prin lucrarea Sa în toate. E propriu sufletului să vadă prin cugetări și cele din afară de trupul său, dar nu să și lucreze în afară de trupul său, sau să miște cele departe de acesta prin prezența sa. Căci niciodată cugetând omul la cele de departe, nu le și mișcă și nu le mută. Nu mișcă soarele și nu face cerul să se învârtească, șezând în casa sa. Ci le vede pe acestea mișcându-se și săvârșindu-se, dar nu are și puterea să facă el acestea.

Nu așa era însă Cuvântul lui Dumnezeu în trup. Căci nu era legat de trup, ci mai degrabă El îl stăpânea pe acesta. Încât era și în el și în toate, ba și în afară de cele ce sunt. Și totuși nu se odihnea decât în Tatăl. Și lucrul cel mai minunat era că viețuia și ca om, dar dădea în calitate de Cuvânt viață tuturor și era în calitate de Fiul împreună cu Tatăl.

Astfel, când Fecioara Îl năștea, El nu pătimea, nici nu se întina de trup, ci mai degrabă sfințea și trupul. Și fiind în toate, nu Se împărtășește de toate, ci mai degrabă tuturor le dă viață și le hrănește. Căci dacă soarele făcut de El și văzut de noi se învârtește pe cer fără să se întunece de corpurile de pe pământ pe care le atinge, nici nu e întunecat de întuneric, ci mai degrabă el le luminează și le curățește pe acestea, cu mult mai vârtos Prea Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, Care e și Făcătorul și Domnul soarelui, făcându-se cunoscut în trup, nu Se întina, ci mai degrabă nestricăcios fiind și trupul Lui muritor aflându-se îl făcea viu și-l curăța și pe acesta, El, „Care păcat n-a făcut, nici s-a aflat vicleșug în gura Lui” (I Petru 2,22).

Sf. Atanasie cel Mare, Tratat despre Întruparea Cuvântului   

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here