Vindecarea de şovăire – sporirea capacităţii decizionale

0
193

Varsanufie rugaciunea-inimiiVarsanufie din Gaza a fost întrebat: „Dacă mă rog lui Dumnezeu să-mi  dea un răspuns   la o   alegere  şovăielnică, cum să prind  de veste că răspunsul vine? De câte ori să mă rog ca să capăt un răspuns?”

Varsanufie, numit şi „Marele Bătrân “, a răspuns:

„Când nu poţi întreba pe bătrân, trebuie să te rogi de trei ori pentru orice lucru. Şi, după aceasta (a treia zi) ia seama spre ce înclina inima ta măcar cât un fir de păr. Şi fă aceea. Căci este vădită înştiinţarea, şi ea se arată neîndoielnic inimii.” (Filocalia, voi. XI).

Să te rogi fără obsesia de a căpăta răspuns „că la carte”, ci cu aşteptarea liniştii. Răspunsul se arată sub forma mulţumirii lăuntrice. Sau sub forma înclinaţiei de a face binele. Şi ceea ce alegi atunci trebuie să urmezi cu consecvenţă.

„Dar de unde ştiu că va urma o alegere bună?” a întrebat un tânăr. La aceasta, părintele Staniloaie a răspuns: „Chiar dacă în aparenţă nu se împlineşte aşa cum am cerut. Dumnezeu o împlineşte aşa cum e bine pentru noi.”

Sofrologia a preluat această sugestie a lui Varsanufie. Doar ca în loc de a cere de 3 ori, ea recomandă să ceri de 21 de ori, în 21 de seri la rând, în acele minute între veghe şi somn (culoarul alfa, natural).

Diferenţa între 3 şi 21 arată oare diferenţa dintre puterea rugăciunii faţă de sofrologie? Sau numai semnalează efortul suplimentar de a elibera calea spre abisal în condiţiile slăbirii credinţei la omul de azi?

Ritualuri la primirea cuvântului vindecător

Un cuvânt de folos nu-i o simplă anecdota sau aforism rostit „la gura chiliei”. Este un concentrat informaţional care poate avea răsunet până-n codul genetic. Să te apropii fără prejudecăţi, fără superstiţii, cu despietrire. Apropie-te spunând încet: „Evloghite, Pater!”

Vii să ceri cuvânt de folos pentru transformarea ta? Un ascet îţi poate spune: „Nu-ţi dau cuvânt de folos, că degeaba ţi l-aş da! Că oricum tu nu-l vei ţine!” Să fii conştient că, întrebând, „câştigi măcar smerenia”, zice Varsanufie din Pustia Gaza.

Unii caută cu suferinţă, alţii cu nădejde. Chiar şi cei împietriţi cunosc brusc o deschidere luminoasă la auzul „cuvântului de folos”.

Un pelerin a venit la stareţul Vasile de la Poiana Mărului şi i-a zis: „Nu am duhovnic. Dă-mi un cuvânt de folos “.

Bătrânul i-a răspuns doar atât: „Când nu ai duhovnic, să-l cauti plângând”.

”Psihoterapie isihastă”, Vasile Andru

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here