Viață din belșug

0
255

belsug„Eu am venit ca viață să aibă și din belșug să aibă”. (Ioan 10, 10)

Mântuitorul vrea să ne dea viață duhovnicească și să ne dea din belșug. Prevenitor față de slăbiciunile omenești, gata oricând să arate compătimire neputințelor noastre, El ar vrea totuși să ne vadă puternici, rezistenți, statornici în credința noastră, luminători nestinși, răspândind lumină în jurul nostru, până departe.

Viața noastră lăuntică nu are nevoie de reclamă; dimpotrivă, roadele cele mai bogate cresc discret, în taină. Marea nevoință a Răscumpărării s-a săvârșit fără zarvă, Împlinindu-se cuvintele prorocului: „Nu Se va certa, nici nu va striga, nimeni pe ulițe nu-I va auzi glasul” (Matei 12, 19). Cuvintele răsunătoare, strălucirea exterioară, zarva nu dau forță unei nevoințe; ea crește și se întărește în smerenie. Domnul „celor smeriți le dă har”. Numai iubirea este în măsură să răspundă acelor cerințe de care ne izbim la fiecare pas. Pentru a avea mai multă viață, avem nevoie de un prisos de iubire.

Totuși, ne dăm seama că viața noastră duhovnicească este săracă: suntem slabi, istoviți de povara grijilor și necazurilor, neputincioși în fața obstacolelor. La cea dintâi ciocnire cu răul, izvorul de iubire ne seacă.

De câte ori nu dăm piatră celui ce ne cere pâine! Când inima ni se va pătrunde de dragostea lui Hristos, când vom avea în noi „gândirea care era și în Hristos” (Filipeni 2, 5), atunci viața ni se va schimba, va deveni o binecuvântare pentru cei din jur. Până când nu vom dobândi acest belșug de viață în iubire, inima ne va fi pustie, iar existența, inutilă. Pentru aceasta trebuie să ne rugăm, aceasta să căutăm, înainte de toate. Lumina lui Hristos, iubirea Lui să ne umple de bucurie nepământească, pentru a învinge răutatea și suferința lumească. Duhul lui Hristos să ne umple cu belșug viața, pe care să îl revărsăm cu iubire tuturor și fiecăruia în parte.

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here