,,Viaţa este o poveste de dragoste’’

0
639

Viaţa? Care e a ei definiţie?
Viaţa o infinitate de definiţii are…
Dar cea mai frumoasă care e?
,,Viaţa este o poveste de dragoste’’
Da, ce frumos şi minunat ar fi,
Dacă aceasta ar fi singura definiţie a vieţii,
Fiindcă viaţa e darul lui Doamne – Izvorul iubirii.
Şi tot ce izvorăşte din iubire,
Izvor de iubire ar trebui să fie.

Dar oare, ce înseamnă poveste de dragoste
Pentru mine, la fel înseamnă şi pentru tine
Sau pentru el ori ea, ori pentru ei ori ele?
Cu siguranţă, a vieţii noastre, poveste
Poveste de dragoste, la fel nu este.

Toată viaţa noastră se construieşte
Pornind de la iubire şi sfârşind în iubire.
Să vă împărtăşesc din poveştile de dragoste
Din a mea viaţă cu bune, dar şi cu rele?

Prima poveste de iubire a început
Când Doamne, cu infinita Lui iubire a vrut,
Să-i binecuvinteze pe părinții mei cu un copilaș,
Cu o fetiță mult așteptată – primul lor îngeraș.

Mama a continuat povestea de iubire a lui Doamne,
Şi in burtica ei am împărtășit emoții sublime, divine.
Eram un singur suflet, o singură inimă și-o respirație.
Eram un vis frumos, vis împlinit, eram o mare minune.

O altă frumoasă poveste de iubire s-a înfiripat,
Când pentru prima oară în braţe m-au luat.
Eram cu toţii, personaje de basm minunat
Şi-ale unui superb tablou de familie – binecuvântat.

Poveşti cu slove înmuiate în cerneala iubirii,
Am mai tot scris, neobosiţi, în fiecare zi:
În ziua când prima oară din al mamei sân,
Am supt lapte amestecat cu iubire – hapsân.
Şi fecare zâmbet, fiecare îmbrăţişare, fiecare mângâiere,
Fiecare cânt de leagăn, fiecare pas, fiecare dulce sărutare
Au fost poveşti de dragoste, înveşmântate în fericire,
În fericirea unei familii simple, dar bogată în armonie.

Cele mai frumoase poveşti de iubire au fost cele ale copilăriei,
Vârsta inocenţei, purităţii, sincerităţii, simplităţii, bucuriei.
Viaţa în copilărie era o poveste de dragoste infinită,
O poveste de dragoste autentică, curată, împărtăşită.

Şi în anii adolescenţei, viaţa mea a scris multe poveşti de iubire,
De iubire izvorâtă dintr-o inimă sensibilă, timidă, întrebătoare,
În care încolţeau seminţe de vise frumoase şi îndrăzneţe,
Pe care le înălţam pe aripi de îngeri până la Doamne – Doamne.

Apoi, am scris file de poveste minunate ce mi-au dăruit
Un soţ, cu care să merg pe drumul vieţii: lin sau şerpuit,
Pe drumul vieţii cu sau fără piedici, cu bucurii sau dureri.
Cu sufletul pereche am scris şi voi mai scrie despre iubiri….

Viaţa noastră e o scară cu multe, multe trepte ale iubirii.
Cu ajutorul lui Doamne în fiecare clipă încerc să urc o treaptă,
Şi-L rog fierbinte, să mă ajute să ajung pe treapta desăvârşirii.
Îl rog fierbinte să mă ajute să ajung pe treapta cea mai înaltă,
De pe care păşeşti în viaţa veşnică – infinită poveste de iubire,
Ce are un final fericit – primirea în dar a cununii de mântuire.

Îl mai rog pe Doamne, ca viaţa mea să fie o poveste de dragoste,
În care: El, Măicuţa Sfântă, Sfinţii şi toate Cereştile Puteri,
Să fie personaje principale, să fie modelele şi eroii mei.
Îl rog pe Doamne, să fie Scenaristul şi Regizorul vieţii mele.

Şi-I mulţumesc pentru poveştile de dragoste trăite împreună.
Îi mulţumesc pentru clipele când mi-a dăruit iubirea Lui divină,
Pentru clipele când m-a îmbrăţişat cu dragoste la pieptul Său,
Atunci când pe drumul vieţii am fost îngenuncheată de necazul greu.

Îi mulţumesc că a venit la întâlnirile cu mine, atunci când asta mi-am dorit.
Îi mulţumesc că din iubire pentru mine, pe Cruce S-a lăsat răstignit.
Îi mulţumesc pentru că mă hrăneşte cu iubire cu al Său Trup Sfânt.
Îi mulţumesc pentru că setea de iubire cu al Său Sfânt Sânge, mi-a potolit.

Câte poveşti înveşmântate în iubire, am trăit noi, Doamne!!!!!!!!!!!!!
Şi cu Măicuţa Sfântă am împărtăşit multe poveşti de iubire.
Ea e Îngerul meu păzitor, e-a mea iubitoare Apărătoare şi Mijlocitoare.
Pentru Măicuţa Sfântă îmi îmbrac mereu sufletul în dragoste şi preţuire.

La fel mi-l îmbrac şi pentru ,,Bunicuţul’’ meu din Cer – Sfântul Nectarie –
Pentru toţi Sfinţii – prietenii mei şi pentru îngerii păzitori cu aripi luminoase,
Care îmi transformă viaţa într-o permanentă poveste de dragoste,
Cu capitole de neuitat, cu capitole frumoase, cu capitole preţioase,
Pe care le păstrez cu sfinţenie în cufărul sufletului şi inimii mele.

Viaţa este o poveste de dragoste, dar această a ei definiţie,
Mi-am însuşit-o târziu, regretând că au rămas multe file necitite.
Acum, pe Doamne, Îl rog adânc, cu întreaga fiinţă, să mă ierte
Că nu am preţuit mereu darul vieţii – poveste de iubire –
Că m-am condamnat singură la multe clipe de nefericire.

Viaţa este o poveste de iubire când fiecare cuvânt al ei e scris de:
Credinţă, speranţă, smerenie, modestie, hărnicie, rugăciune, nădejde,
Comuniune, dăruire, milostivire, solidaritate, compasiune, prietenie,
Când trăieşti fiecare clipă preţioasă a ei, cu autentică bucurie.

Viaţa este o poveste de iubire când e scrisă cu creionul purtat de Doamne.
Viaţa este o poveste de iubire când o trăieşti cu recunoştinţă, fără cârtire.
Viaţa e un celest cântec de dragoste când trăieşti în armonie cu Creaţia.
Viaţa e un dans minunat ce te poartă pe aripi de îngeri când trăieşti iubirea….

Viaţa e o poveste de dragoste când împlineşti poruncile lui Doamne,
Ce sunt legate de iubire, când eşti mădular viu al Bisericii Sale.
Viaţa e o poveste de dragoste: când toţi paşii ei te îndreaptă
Spre spaţiul Învierii lui Hristos, când ai păşit pe ultima sa treaptă….

Cristina Toma