Din meditațiile lui Tolstoi: Oferirea celuilalt obraz nu e exagerare şi parabolă, ci lege

0
136

Viaţa oamenilor

1907

… Iubirea faţă de duşmani, faţă de cei care urăsc nu e o exagerare, cum pare la prima vedere, ci e ideea de bază a iubirii. La fel ca neîmpotrivirea, oferirea celuilalt obraz nu e exagerare şi parabolă, ci lege, legea neîmpotrivirii, fără de care nu poate exista creştinismul. Creştinismul nu poale exista nici fără iubirea faţă de cei care urăsc…

Poate greşesc, dar mie mi se pare că abia acum, aşa cum sunt, bune sau rele, roadele pomului meu au dat în pârg. (14 ianuarie)

Cât de îngrozit trebuie să se simtă omul singur pe lume, rupt de toate! Dacă, oricât ar rătăci, omul n-ar simţi legătura spirituală cu lumea, cu Dumnezeu, n-ar putea trăi. Dacă însă pierde conştiinţa acestei legături, nu mai poate să trăiască şi se omoară. Asta explică aproape toate sinuciderile. (14 ianuarie)

Muncitorii, în general săracii, nu sunt mai buni, ci mai răi decât bogaţii, îi judecă şi îi invidiază. Pentru asta sunt vrednici de milă mai mult decât pentru sărăcia lor. Bogaţii sunt însă întotdeauna mai imorali decât săracii, profită de munca lor, trăiesc în trândăvie, şi mai ales pentru asta sunt vrednici de milă. (14 ianuarie)

Viaţa nu e în mişcare, ci palpită, freamătă în fiecare fiinţă.

Faptul că mie mi se pare că viaţa se deplasează în timp este o iluzie. Viata doar se manifestă tot mai mult și mai mult în timp. Soarele nu se deplasează în timp ce norii care îl acopereau îl descoperă din nou. (14 ianuarie)

Bucură-te, şi iară spun ţie, bucură-te. Dacă trăieşti cum se cade, bucuria e neîncetată. Îmi dau seama de asta la bătrâneţe.

Bătrâneţea mă bucură. Sunt minute bune când mă bucură şi apropierea morţii. (14 ianuarie)

Conştiinţa e limitată în spaţiu şi timp, dar în sine e independentă.

E liberă, dar se poate exprima, manifesta numai în spaţiu şi timp. (14 ianuarie)

Da, nu Rusia trebuie salvată, ci ceea ce este de milioane şi milioane de ori mai scump decât închipuita existenţă a Rusiei, sufletul nostru. (14 ianuarie)

N-aş vrea să mor fără să exprim ce simt şi înţeleg acum cu toată claritatea.

E caraghios că scriu la sfârşitul vieţii un adevăr cunoscut de toată lumea, iar adevărul acesta cum îl înţeleg eu acum, sau mai degrabă cum îl simt, îmi pare absolut nou. Adevărul e că trebuie să-i iubim pe toţi şi să ne clădim viaţa aşa încât să-i putem iubi pe toţi. Aş vrea să scriu o astfel de lege a lui Dumnezeu pentru copii. (14 ianuarie)

Nu trebuie să ne închipuim că e nevoie ca viaţa oamenilor religioşi să fie copleşită de grija susţinerii religiozităţii şi că ea trebuie să fie plicticoasă, închinată unei activităţi abstracte. Dimpotrivă, viaţa oamenilor care au un temei religios nu poate să nu fie plină de bucurie şi complet liberă de preocuparea pentru religiozitatea lor. A gândi altminteri e ca şi cum am crede că oamenii cu vederi politice şi ştiinţifice nu vorbesc decât despre politică şi ştiinţă. (14 ianuarie)

Învăţătura religioasă trebuie să stea la baza educaţiei.

Educaţia fără învăţătura religioasă (aşa cum se face la noi) nu e educaţie, ci deopotrivă depravare şi amorţirea capacităţilor superioare. (14 ianuarie)

Pentru a nu trăi chinuit trebuie să ai în faţă nădejdea bucuriei. Însă ce nădejde a bucuriei mai poate fi, când ai în faţă bătrâneţea şi moartea? Există numai o ieşire din această situaţie, să-ţi închini întreaga viaţă desăvârşirii spirituale, în comuniune tot mai mare cu Dumnezeu. Numai atunci viaţa este bucurie neîntreruptă, iar moartea este şi ea o bucurie. (14 ianuarie)

Dintre organele omului, mai presus de toate este raţiunea, iar omul nu poate, nu trebuie să renunţe la ea, căci viaţa lumii e lucrarea oamenilor călăuziţi de raţiune. Buna înţelegere a oamenilor se va realiza nu prin refuzul raţiunii, ci prin recunoaşterea de către toţi a legilor ei. (14 ianuarie)

Din Lev Tolstoi, „despre Dumnezeu şi om” din jurnalul ultimilor ani, Editura Humanitas

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here