Viața trăită în Dumnezeu și cu Dumnezeu este o trăire în bucurie sfântă

0
238
Viața trăită în Dumnezeu
Viața trăită în Dumnezeu

Viața trăită în Dumnezeu

Sfânta Scripură ne îndeamnă la bucurie: ,,Bucurați-vă și vă veseliți;’’
,,Bucurați-vă pururea întru Domnul;’’ ,,Bucurați-vă cu bucuria nădejdii;’’
,,Veselia inimii, este viața omului; și bucuria este îndelungarea zilelor lui.”
Domnul ne iubește și nu ne vrea triști, deznădăjduiți, ne vrea fericiți.
Și vrea să ne dăruiască tuturor, bucuria Învierii și bucuria mântuirii.

Prin Învierea Sa, Hristos a dăruit creștinilor bucuria biruinței asupra morții.
Prin Învierea Sa, Hristos a dăruit lumină, pace, iubire, har și mântuire – lumii.
A dăruit virtutea, o viață nouă, desăvârșire, fericirea veșnică și infinite bucurii:
Bucuria mântuirii din suferințe și păcat, bucuria Sfintelor Taine ale Bisericii,
Bucuria trăirii în virtute, bucuria sfântă a rugăciunii – izvorul harului și comuniunii.

Bucuria – roada Duhul Sfânt – este lumina ce te scaldă în credință, pace, nădejde și iubire.
Bucuria este soare sufletesc ce te încălzește cu raze de speranță, optimism și pură fericire.
Bucuria este întâlnire minunată, comuniune și contopire cu Dumnezeu, este o trăire a duhului,
Bucuria izvorâtă din Hristos – Izvorul Bucuriei – este dimensiunea cea mai înaltă a sufletului.

Viața trăită în Dumnezeu

Viața trăită în Dumnezeu și cu Dumnezeu este o trăire în bucurie sfântă, duhovnicească.
Sufletul unit cu Dumnezeu e-nveșmântat în haina bucuriei celei mai mari și mai statornică,
A bucuriei pentru binele și împlinirile aproapelui, a bucuriei lipsită de invidie și de egou,
A bucuriei dăruirii din toate cele bune și frumoase ale tale – aproapelui și lui Dumnezeu.
Din dragostea față de Dumnezeu izvorăște aceasta bucurie față de binele semenului tău.

Din dragostea față de Dumnezeu izvorăște bucuria deplină, bucuria prieteniei sincere, curate,
Bucuria rugăciunii necondiționate pentru aproapele, pentru întreaga lume copleșită de păcate.
Din dragoste și credință față de Dumnezeu izvorăște bucuria Crucii lui Hristos, bucuria suferinței
Ce ne aseamănă cu sfinții care au răbdat cu bucurie toată răutatea şi pătimirea pe calea sfinţeniei.

Fericiţi sunt cei care conştientizează

Fericiţi sunt cei care conştientizează că, religia noastră este o religie a iubirii, fericirii, bucuriei.
Fericiţi sunt cei ce se îmbracă pe drumul Crucii în haina nădejdii la mântuire, în haina biruinţei
Asupra păcatului şi morţii, în haina albă şi luminoasă a Învierii lui Hrisos, în haina veşniciei.
Fericiţi sunt cei ce molipsesc pe toţi din jur, cu zâmbetul pur şi curat al bucuriei şi speranţei.

Fericiţi sunt cei ce se bucură în orice clipă, de darul preţios al vieţii, oferit cu iubire de Doamne.
Fericiţi sunt cei ce cu bucurie cercetează Biserica – Casa Domnului- şi participă la Sfintele Taine.
Fericiţi sunt cei ce se fac locaş al Duhul Sfânt şi trăiesc permanent starea bucuriei sfinte.
Fericiţi sunt cei ce au dobândit pacea inimii şi se bucură în toată vremea, şi în tăcere şi linişte,
În liniştea comuniunii cu Doamne, în liniştea lacrimilor de Har ce le inundă întreaga fiinţă.
Fericiţi sunt cei ce în bucurie autentică – roadă a Duhului Sfânt – se înveşmântă ca într-o velinţă.
Şi au învăţat că, bucuria e sinonimă cu împlinirea sufletească şi cu minunata recunoştinţă.

Dar din dar se face Rai

Îl rog şi eu pe Doamne să-mi dăruiască bucuria sfântă a acestor fericiţi, ce trăiesc starea bucuriei.
Îl rog fierbinte pe Doamne să mă ajute ca sufletul meu să fie însetat doar după bucuria veșniciei,
Să nu fie însetat de bucuriile lumii consumeriste și secularizate, de bucuriile vremelniciei.
Îl rog pe Doamne să mă facă lucrătoare de bucurie ca să am sufletul înveșmântat în bucurie.
Dar din dar se face Rai și Dăruind dobândești, fiind semănătoare de bucurie în ogorul aproapelui, Voi recolta bucurie, bucurie ce dăruiește aripi îngerești, aripi luminoase – inimii și sufletului.
Îl rog pe Doamne să-mi rănească sufletul cu iubirea Lui, înlăuntrul meu doar El să sălășluiască,
Doar El –Izvorul Bucuriei sfinte, ca viața întreagă să-mi fie o continuă prăznuire duhovnicească,
Să simt bucuria mângâierii dumnezeiești, bucuria binecuvântării cu minunate daruri celeste.
Îl rog pe Doamne să trăiesc ,,bucuria pe care a avut-o Sfânta Elena când a găsit Cinstita Cruce.”
Să trăiesc bucuria iubirii necondiționate a îngerilor, sfinților și mucenicilor, a Măicuței Sfinte –
Izvoare infinite de bucurie dătătoare de viață cerească, de bucurie eternă dumnezeiască.
Îl rog fierbinte pe Doamne, în urcușul bucuriei, în urcușul celor nouă fericiri să mă însoțească.

Arme împotriva duhului tristeții

Îl rog pe Doamne să-mi dăruiască iubirea, nădejdea și credința – arme împotriva duhului tristeții,
Să mă ajute să fiu zâmbet de bucurie pe chipul semenilor mei, să fiu alungătoarea deznădejdii,
Să mă ajute să fiu îmbrățișare caldă și sinceră, aducătoare de dulce mângâiere și vie speranță,
Să mă ajute să fiu cuvânt scris sau vorbit, cuvânt blând, cuvânt vindecător, dătător de viață.
Îl rog pe Doamne să mă ajute să trăiesc starea bucuriei izvorâtă din frumusețea Creației Sale.
Îl rog pe Doamne să mă ajute să fiu prietenă cu simplitatea ca să mă bucur de lucrurile simple,
Dar aducătoare de bucurie: colorit și parfum de floare gingașă, triluri voioase de gureșe păsărele,
Albastrul de peruzea al cerului senin, fără de nori de furtună, noapte de basm cu lună și stele,
Orizont infinit spre care să trimit în zbor, pe aripi de îngeri, vise îndrăznețe și toate speranțele.
Doamne, Te rog, ajută-mă să fiu dar înveșmântat în bucurie creștină, pentru Tine și aproapele!
Doamne, Te rog, ajută-mă să trăiesc bucuria Crucii lui Hristos, bucuria din spațiul Învierii Sale!

Citește și alte articole semnate de Cristina Toma

Cristina Toma