Din meditațiile lui Tolstoi: Viitorul nu stă-n loc, va trece la fel ca trecutul

0
138

Viitorul1907 – Viitorul

Asta aş vrea să le spun oamenilor: Dragii mei fraţi, de ce vă chinuiţi pe voi şi de ce-i chinuiţi și pe alţii, de ce vă străduiţi să refaceţi, să îndreptaţi via­ţa oamenilor, să-i remodelaţi, să-i îndreptaţi pe oameni?

Nci voi, nici altcineva nu poate face asta. Încercând să remodelați şi să îndreptaţi viaţa oamenilor, nu faceţi decât să vă chinuiţi pe voi şi să-i chinuiţi pe alţii, distrugeţi via­ţa voastră şi viaţa altora. Nici un om pe lume nu e chemat să-i corecteze pe alţii, nimeni nu poate face asta.

Fiecare om are o singură chemare, să se corecteze, să se îndrepte pe sine.

Fiecare poate şi e dator să facă acest lucru. Mai mult, fiecare poate şi trebuie s-o facă, adevăratul bine al fiecărui om stă numai în asta, în a se îndrepta pe sine, a se înălţa, cum scrie în Evanghelie, ca fiu al lui Dumnezeu.

Numai de-ar simţi omul asta, de şi-ar aduna toate forţele nu ca să trăiască pentru trupul său, ci pentru Dumnezeu; de şi-ar aduna toate forţele pentru a spori iubirea, atun­ci ar simţi cât de plină de bucurie şi cât de uşoară ar de­veni viaţa lui.

„Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi. Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voas­tră şi învăţaţi-vă de la Mine. Că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară” (Matei, 11:28-30). (7 septembrie)

Am înţeles azi mai limpede ca înainte că totul creşte, pleacă şi trece.

E de mirare că oamenii nu pot pricepe asta; ei îşi trans­feră toate dorinţele în viitor, fără să le treacă prin minte că viitorul nu stă-n loc, că va trece la fel ca trecutul. (7 septembrie)

Din Lev Tolstoi, „despre Dumnezeu şi om”; din jurnalul ultimilor ani, Editura Humanitas