Vlad Verdeş: „În ASCOR înveţi să-ţi trăieşti tinereţea astfel încât aceasta să-ţi devină temelie a întregii vieţi.”

0
576

interviu-cu-vlad-verdes„Reperele există, însă preţul valorilor, în lumea în care trăim, e mult prea mic spre a fi demn dorit. Cred că în ultima vreme ne lipsesc aspiraţiile, dorinţa de „a deveni”, de a fi utili nouă şi apropiaţilor. Prea puţin ne implicăm, dar riscăm atât de mult pentru confortul material…”

Reporter: O scurtă prezentare a ASCOR, a membrilor şi obiectivelor?

Vlad Verdeş: ASCOR, Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, este o asociaţie studenţească la nivel naţional cu filiale în centrele universitare din ţară. A luat naştere în 1991, la Bucureşti, din iniţiativa unor studenţi, nu teologi, cu drag de cele sfinte, ce şi-au propus să îl mărturisească pe Hristos prin conduita vieţii lor. În anii următori s-au înfiinţat filiale în întreaga ţară. La Baia Mare, ASCOR s-a înfiinţat în anul 1993, iar de atunci s-au perindat la cârmă diferite conduceri. Actuala conducere activează din luna octombrie a anului 2011, având frumoase realizări, atât pe plan organizatoric, cât şi prin întreaga pleiadă de activităţi. Marea majoritate a activităţilor le desfăşurăm în Catedrala Episcopală „Sf. Treime”, bucurându-ne de susţinerea şi purtarea de grijă a Părintelui eclesiarh Casian Filip. Întreaga activitate este coordonată de Părintele Vasile Botiş, duhovnicul ASCOR Baia Mare. Deşi este o asociaţie condusă de studenţi, ASCOR Baia Mare are în componenţă un număr generos de liceeni sau tineri care au absolvit deja cursurile unei facultăţi. Actualmente ASCOR are în componenţă peste 80 de membri înscrişi, uniţi fiind în acelaşi gând, acela de a aduce tinereţea drept o ofrandă înaintea lui Dumnezeu.

 Reporter: Principalele activităţi şi proiecte?

Vlad Verdeş: Comitetul de conducere al ASCOR Baia Mare, împărţit în patru departamente (Dep. Credinţă-Cultură, Dep. Pelerinaje, Dep. Asistenţă Socială, Dep. Relaţii Publice) organizează activităţile în aşa fel încât tinerii antrenaţi să simtă dulceaţa unei Ortodoxii tradiţionaliste, dar deschisă spre noutate. Aici, tinerii participă în mod activ la ceea ce înseamnă viaţa Bisericii, implicaţi fiind în tot ce înseamnă împreună rugare, actele iubirii faţă de aproapele, conferinţe sau activităţi cultural artistice… Fie că te afli în biserică, fie la un cămin de bătrâni sau pe scenă, în ASCOR înveţi să-ţi trăieşti tinereţea, astfel încât aceasta să-ţi devină temelie a întregii vieţi.

Reporter: Ce îi motivează pe tineri să activeze în cadrul ASCOR?

Vlad Verdeş: Ambientul ASCOR este unul plin de bună dispoziţie, în cadrul căreia ai oportunitatea de a-ţi forma prieteni cu aceleaşi aspiraţii, nefiind constrâns de sentimentul că cineva ar lua în derâdere dorinţa de a-l mărturisi pe Hristos. Apoi, e acel gând că, pe lângă simplul fapt al destinderii, contribui la propria ta formare, înveţi să trăieşti frumos, te pregăteşti pentru viaţă. Învăţăturile expuse de invitaţii Serilor Duhovniceşti pun temelia acestui trai creştinesc, temelia întemeierii unei familii, a creşterii de prunci, a relaţionării cu aproapele… toate acestea contribuie la formarea şi creşterea duhovnicească a tinerimii creştine. Dar şi mai important e faptul că mulţi tineri, care nu L-au cunoscut pe Dumnezeu, ajung să-L cunoască prin intermediul acestui colectiv, poate aici explicându-se mai pe-ndelete învăţătura de credinţă a Bisericii noastre. Istoria ASCOR-ului a dovedit, de multe ori, că este cu adevărat o pepinieră spirituală, întrucât mulţi tineri, studenţi sau nu, departe fiind de ceea ce înseamnă a fi un creştin practicant, au devenit mai apoi următori ai lui Hristos în multe mănăstiri din ţara noastră.

Reporter: Ce ne lipseşte pentru a avea mai mulţi tineri cu repere morale şi care să pună preţ pe valorile autentice ale neamului?

Vlad Verdeş: Poate că ne lipseşte IMPLICAREA! Observ din experienţa a celor doi ani la conducerea ASCOR Baia Mare că mulţi dintre prietenii noştri au sădită „sămânţa cea bună”, însă, cuprinsă de spinii acestei lumi, ea se „înăbuşe”. Avem atâtea ispite încât, dacă nu ne luptăm în a înlătura aceşti nori ai tentaţiilor, nu avem puterea de a vedea lumina lui Hristos. Dar ce este mai rău, e faptul că ne obişnuim să trăim în întuneric, considerându-l „lumină”. Aşadar, reperele există, însă preţul valorilor, în lumea în care trăim, e mult prea mic spre a fi demn dorit. Cred că în ultima vreme ne lipsesc aspiraţiile, dorinţa de „a deveni”, de a fi utili nouă şi apropiaţilor. Prea puţin ne implicăm, dar riscăm atât de mult pentru confortul material. Bucuria noastră a fost aceea de a avea dascăli în Seminarul Teologic, dăruiţi în a forma caractere. Aceasta a fost pecetea pusă asupra noastră: râvna spre zidire sufletească. Şi această zidire nu se realizează decât vorbind celui în cauză pe limba lui.

 Reporter: Cel mai important moment din activitatea ASCOR?

Vlad Verdeş: Mărturisesc că nu aş putea să spun că un anume moment a fost cel mai important, însă cu toată responsabilitatea pot să afirm că e o bucurie imensă când, după ceva vreme petrecută în cadrul ASCOR, vezi oameni schimbaţi, vezi la ei alte principii, alte afinităţi. Îşi doresc ceva anume, dar, mai ales, îşi doresc ca Dumnezeu să fie prezent în viaţa lor. Consider că acest moment este cel mai important pentru fiecare dintre noi: momentul în care conştientizăm realele valori, momentul în care ne dăm seama că a fi creştin nu înseamnă a fi supus unor rigori, ci tocmai a fi cu adevărat liber.

Reporter: Cum vedeţi ASCOR peste 5 – 10 ani şi de ce?

Vlad Verdeş: Ne dorim ca ASCOR-ul să activeze în continuare atât în mediul studenţesc băimărean, cât şi în mijlocul tinerilor oraşului nostru. Rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască putere de muncă şi colegi vrednici în a conferi continuitate strădaniilor noastre în organizarea şi coordonarea activităţilor. Bucuria noastră ar fi deplină dacă s-ar pune la cale construirea unei biserici de lemn în cadrul Centrului Universitar Nord, care să servească nevoilor spirituale ale celor ce studiază în această unitate de prestigiu. Dar până atunci, conştienţi de datoria ce ne-a fost încredinţată de Prea Sfinţia Sa Iustin Sigheteanul, nu ne rămâne decât să aducem, atât ierarhului nostru, cât şi întregii preoţimi băimărene, prinos de mulţumire pentru încrederea şi susţinerea acordată, dar şi rugăminte de iertare a stângăciilor tinereţii şi de povăţuire în a fi lucrători vrednici la mântuirea sufletelor, propăşirea neamului şi slava Sfintei Biserici.

VLAD VERDEŞ – student al Facultăţii de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Departamentul Teologie Ortodoxă, anul III;- Preşedinte ASCOR Baia Mare din octombrie 2011.

Sursa Gazeta de Maramureş