Pe fiecare îl mântuieşte mintea cea cu bunăvoie către Dumnezeu

Voia lui Dumnezeu și porunca Sa

0
76

mantuireVoia lui Dumnezeu și porunca Sa

Voia lui Dumnezeu și porunca Sa -Nu ne va mântui pe noi locul, dacă nu vom face voia lui Dumnezeu. Ci pe fiecare îl mântuieşte mintea cea cu bunăvoie către Dumnezeu. Că nu este ajutor nici din dregătoria cea cinstită, nici din locul cel sfânt pentru cel ce nu face porunca lui Dumnezeu. Că ce dregătorie este mai mare decât dregătoria lui Adam. Cea fără de moarte sau ce loc este mai frumos decât raiul din care a fost izgonit Adam prin călcarea poruncii lui Dumnezeu? Ci, dimpotrivă, ce este mai de ocară decât gunoiul pe care şezând, Iov a păzit porunca lui Dumnezeu şi în rai s-a sălăşluit? Iar Saul la împărăţie fiind, şi în palate de mult preţ stând, şi viaţa aceasta a pierdut-o şi nici pe cealaltă n-a câştigat-o.

Lot, aflându-se în Sodoma,  făcând poruncile lui Dumnezeu s-a mântuit şi cunună cu sfinţii a luat

Voia lui Dumnezeu și porunca Sa -Şi, de va zice cineva că nu se poate mântui în lume cu femei şi cu copii, unul ca acela cu nebunie se înşeală. Că pretutindeni ne primeşte Dumnezeu, dacă împlinim poruncile Lui. Locul pe nimeni nu mântuieşte, nici nu osândeşte, ci pe fiecare faptele îl osândesc sau îl mântuiesc. Deci, măcar că în lume petrecem, o, fraţilor, să nu deznădăjduim chiar de am greşit cu ceva. Ci iarăşi, prin pocăinţă să alergăm la Dumnezeu. Și din averile noastre să fim milostivi şi darnici cu cei săraci şi neputincioşi. Căci mai mult pentru unii ca aceştia ţi-a încredinţat Dumnezeu averea, că ea cu nimeni nu s-a născut împreună.

Pentru aceea să dai milostenie singur, de bună voie

Voia lui Dumnezeu și porunca Sa -Că de mult ajutor este sufletului tău a da cu mâna ta. Şi să nu ai martori lângă tine când faci milostenie. Pe rudele cele apropiate ale tale fără de grijă să le faci, apoi, după acestea, şi la alţii să faci milostenie. Că este făţărnicie ca la săracii cei străini să împarţi milostenie. Iar neamul tău sau cei din casa ta să fie goi, desculţi şi flămânzi. Deci, cum zici că te îngrijeşti de sufletele lor? iar de trupeasca lor nevoie nu te îngrijeşti? Cum dar îi vei duce pe dânşii la frica lui Dumnezeu atâta timp cât îi necăjesc pe ei trupeştile neajunsuri? O, câtă nepricepere şi câtă inimă rea!

„Fericit este cel ce miluieşte sufletele robilor săi şi nu-şi lasă neamul său în nevoi”?

Voia lui Dumnezeu și porunca Sa -Au n-aţi auzit Scriptura care zice: „Fericit este cel ce miluieşte sufletele robilor săi şi nu-şi lasă neamul său în nevoi”? Că de vei supăra pe ai tăi, iar pe alţii vei milui. Îţi va zice ţie Domnul: „Făţarnice, orbitule de răutate, scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi şi gunoiul fratelui tău”. Deci auzind acestea acum, aşa să miluieşti pe cei de aproape ai tăi şi să te îngrijeşti de hrana lor, ca să faci milostiv pe Dumnezeu faţă de tine.

Mântuirea în lume,  Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Suceava, 2005

Jurnal Spiritual

V-ar mai putea interesa şi aceste articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here