Voltaire huleşte creştinismul

0
121

Voltaire (1694-1778) marele filosof şi scriitor francez, un înverşunat duşman al Bisericii lui Hristos, afirma întro scrisoare către un prieten de-al lui, că peste 20 de ani Biserica Creştină nu va mai exista, iar Biblia va dispărea, căci nimeni nu o va mai citi. Oare s-a împlinit profeţia lui Voltaire, sau el a fost un profet mincinos, ca atâţia alţii?

Istoria ne dovedeşte, că exact după 20 de ani, Voltaire moare, iar casa în care el a scris epistola către prietenul său, a devenit una din multele tipografii destinate tipăririi Bibliei în numeroase limbi pentru a fi răspândită în lumea întreagă.

Voltaire a profeţit pieirea Bisericii lui Hristos, dar în realitate şi-a profeţit pieirea lui; Biserica a rămas şi va dăinui până la sfârşitul veacurilor.

Doctorul care l-a îngrijit până în clipa morţii, mărturiseşte înspăimântat, că muribundul era chinuit de groaznice mustrări de cuget, din care cauză aiura. Abia atunci şi-a dat el seama cum ar fi trebuit să trăiască şi ce-l aşteaptă după moarte, căci îi zise doctorului: Dacă-mi prelungeşti viaţa cu 6 luni, îţi dau jumătate din averea mea, iar de nu, să ştii că eu la dracu mă duc şi te iau şi pe dumneata cu mine.” (Vezi – Apologetica 1937, p. 110 – Mihălcescu – Em. Vasilescu)

Pr. Valeriu Dobrescu, ,,Istorioare moral-religioase’’, Editura Icona, Arad, 2016