Ziua Judecăţii

0
67

13 iunie: Sfânta Muceniţă Achilina. Şi Sfântul Părintele nostru Trifilie.
Evr. 11, 33-12, 2; Mt. 10, 32-38 şi 19, 27-30

Achilina a suferit mucenicia la Biblos, în Fenicia, în anul 293.
Trifillie, unul din marii ritori ai vremii sale, a studiat la Şcoala de Drept din Beirut. În calitate de episcop al Levcosiei a luat parte la Soborul de la Sardica, în anul 343.

Ziua Judecăţii

Primii creştini foloseau ziua judecăţii cape o cale de a se deprinde cu prezenţa lui Dumnezeu. Ei îşi aduceau aminte mereu că într-o zi vor trebui să stea în faţa scau­nului de judecată al lui Hristos, spre a da seamă pentru tot ce au făcut în trup.

Citim, de pildă, în Epistola lui Varnava, scrisă în anul 120 d. Hr.: „Adu-ţi aminte cu zi şi cu noapte de ziua judecăţii şi grijeşte-te în fiece zi, fie cu cuvântul a te osteni, mer­gând a mângâia şi cugetând a mântui suflet cu cuvântul, fie cu mâinile tale a lucra intru răscumpărarea păcatelor tale”.

În epistolele sale, Apostolul Pavel nu pierdea nicicând din vedere a Doua Venire a lui Hristos. Fiecare Liturghie ne aduce aminte să cerem „răspuns bun la înfricoşatul Scaun de Judecată al lui Hristos”. Judecata de Apoi ne aduce aminte să lucrăm prezenţa lui Dumnezeu în fiecare zi. Ea ne învaţă că nu trăim în gol. Tot ce facem acum – chiar şi un pahar de apă rece dat cuiva în numele lui Hristos – va avea răsplată veşnică. Când ştii că la capătul drumului te vei întâlni cu Dumnezeu, întreaga viaţă devine o pregătire pentru întâlnire.

Călugării de la muntele Athos dorm îmbrăcaţi. Şi aceasta este o minunată cale de a lucra prezenţa lui Dumnezeu. Dacă Domnul vine „ca un fur” în miez de noapte, ei doresc să fie gata să-L întâmpine cu hainele pe ei.

Creştinismul a trăit mereu ca şi cum cea de a Doua Venire ar fi la doi paşi. Hristos Cel care a venit în Bethleem şi vine în continuare la noi şi astăzi, în rugăciune, în Sfintele Taine, în cuvântul Său, va veni iarăşi să judece viii şi morţii. A venit, vine şi va veni din nou. E bine deci ca măcar o dată pe zi să ne deprindem cu prezenţa Lui ţintindu-ne ochii spre venirea cea din urmă a lui Hristos „cu mai mare putere şi  slavă”.

Troparul Sfintei Achilina

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Achilina, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutând mă chinuiesc, şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu botezul Tău, şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine, şi mor pentru Tine, ca să şi viez întru Tine, şi ca pe o jertfă fără de prihană, primeşte-mă pe ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Vitamine duhovniceşti pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris

Vitamine duhovniceşti pentru întărirea sufletului, Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris