La mulţi ani, România!

0
106

Ziua Naţională a RomânieiPrin coincidenţă, Ziua Naţională a României cade, în acest an, în duminica citirii Evangheliei despre porunca iubirii, în Biserica Ortodoxă.

Textul acesta evanghelic este atât de potrivit pentru România şi toţi românii, din ţară şi de pretutindeni, încât coincidenţa nu poate fi socotită decât foarte fericită.

Textual, fragmentul evanghelic este următorul: „Unul dintre ei, învăţător de Lege, ispitindu-L pe Iisus, L-a întrebat: Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege? El i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. În aceste două porunci se cuprind toată Legea şi proorocii.” (Matei 22, 35-40)

De ce se poate socoti fericită coincidenţa lecturii acestui text, tocmai de Ziua Naţională a României, a românilor?

Fiindcă taman iubirea lui Dumnezeu şi a semenilor au definit, dintru începutul lui, poporul român, unul dintre puţinele creştinate odată cu naşterea sa, prin misiunea apostolică a Sfântului Andrei cel întâi chemat la apostolat. Iubirea de Dumnezeu şi de semeni – fundamentul Creştinismului – fiindu-i rădăcini, iar jertfele nenumăraţilor înaintaşi, în numele iubirii de Dumnezeu şi de semenii lor din acelaşi neam, fiind tulpina pe care au crescut mereu şi mereu noi mlădiţe, roadele acestui popor, s-ar cădea să fie la măsura începuturilor şi a istoriei lui. Însă pentru a rodi ca atare, seva din care se hrăneşte trebuie să fie consistentă, sănătoasă, autentică. Seva unei comunităţi umane este moralitatea, etica ei.

Este cunoscut, din istoria umanităţii, că toate marile imperii şi culturi ale lumii au intrat în umbră din momentul în care principiile lor morale, etice, au decăzut până la autodistrugerea omului de către propriile slăbiciuni. Societatea omenească intră în disoluţie, atunci când membrii ei nu mai au repere valorice comune, nu se supun unor norme de convieţuire decentă elementare. Creştinismul cuprinde succint aceste norme în porunca iubirii, de Dumnezeu şi de aproapele. Asumându-l în mod conştient, practicându-l, omul este fiinţă socială demnă.

Ziua Naţională a României in apropiere de Sarbatoarea Sfantului Andrei

Tot prin coincidenţă, Ziua Naţională a României urmează după Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, şi a Mitropolitului Sfânt Andrei Şaguna al Transilvaniei. Şi numai aceste două exemple de creştinii le-ar avea şi ţine în faţa ochilor, vii, românii ar fi mult mai mândri de originile, de istoria şi de identitatea lor. Şi s-ar strădui, la rândul lor, fiecare în parte şi toţi împreună, să fie, să trăiască şi rodească, pe măsura demnităţii la care au fost şi sunt chemaţi, deopotrivă ca persoane şi ca naţie.

Sursa:  ziarulevenimentul.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here